خلاصه بیوگرافی عبدالعزیز نعمانی معاون امور علمی

IMG

 

محترم عبدالعزیز(نعمانی) فرزند عبدالکریم خان در سال 1352 در ولسوالی تیوره، ولایت غور در یک خانواده متدین و روشنفکر دیده به جهان گشود. موصوف درس‌های ابتدایی و متوسطه را در مکتب و لیسۀ مرکز تیوره و به گونۀ خصوصی نزد کاکا‌یشان مرحوم حاجی محمد اعظم خان ( مفتش) از بنیان گذاران مکاتب رسمی معارف غور و از آن به بعد تا صنف دوازده را در مدرسۀ معهد الانصارالعالی پشاور پاکستان به پایان رساند؛ در ادامه همزمان با پیشبرد دروس دینی به گونة خصوصی در سال 1372 وارد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات و در سال 1375 به درجه اعلی (دوم) فارغ گردید.
موصوف بعد از مدتی تدریس افتخاری در پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی در سال1382 شامل کادر علمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی آن پوهنحی گردید و در سال 1393 ماستری خویش را از رشتۀ فقه و قانون پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل بدست آورد.
استاد نعمانی ضمن تدریس، آمریت دیپارتمنت ثقافت اسلامی، مسئوولیت برنامۀ شبانۀ شرعیات، مسئولیت کمیتة نظم و دسپلین پوهنحی شرعیات و عضویت در شورای علمی پوهنتون هرات را عهده دار بوده است..
تألیفات و آثار علمی:
استاد دارای آثار و مقالاتی علمی زیادی اند که از مهمترین آنها میتوان به آثار علمی ذیل اشاره نمود:
الف - رساله ها:  
- حقیقت رابطۀ مسلمانان با غیر مسلمانان(ترجمه از عربی به فارسی)
 - نظام اقتصادی اسلام.(کتاب درسی)
 - ربا و صورت‌های تطبیقی آن در بانک‌های افغانستان(تیزس ماستری).
- جهان بینی اسلامی (کتاب درسی).
- سود از دیدگاه قرآن و سنت.
ب – مقالات:
- نقود ورقی (بانکنوت های کاغذی) و حکم آن از دیدگاه فقه اسلامی.
 - نگاهی به جریمة مالی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان.
 - آرا ء الفقها حول شهادة المراة في الحدود والقصاص.
   - کار و اخذ اجرت از بانک های ربوی از منظر فقه اسلامی.
- ترجمه قسمت از کتاب (الموسوعة الفقهیه الکویتیه).