اګست 21, 2019

دهرات پوهنتون دشرعیاتو او وترنري علومو پوهنځیو رئیسان خپل وکارکونکو ته ور وپيژندل سول.

اګست 8, 2019

د هرات پوهنتون مشرتابه پلاوي نن د څوتنو محصلینو دشهادت په پار دیاد پوهنتون دمختلفو پوهنځیورئیسانو، ښونکو، کارکونکو اومحصلانو په شتون کي دق