پلان استراتیژیک

پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، دانشجویان ژورنالیزم و روابط عمومی را در مقطع لیسانس برای رسیدن به تفکر وعمل حرف ه­ای به عنوان رهبرانی در زمینه ارتباطات جمعی و شهروندان مسئول، مولد، متعهد و با اخلاق در جامعه افغانستان و جامعه بین المللی آموزش می­دهد.

این ماموریت، دو بعد علمی و حرفه­ ای را در آموزش کاربردی ژورنالیزم و ارتباطات استراتژیک دنبال می­ کند تا نظام رسانه ­ای و ارتباطی افغانستان را با معیارهای بین­ المللی هماهنگ سازد. پرورش تفکر انتقادی و خلاق در نهادهای رسانه ­ای و مخاطبان،  توأم  با ارزش­ های انسانی و اخلاقی، برتری، خلاقیت و تنوع، توسعه مهارت­ های ژورنالیزم پویا و حرفه‌ای برای بهبود و تقویت نقش اجتماعی حرفه ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در جامعه افغانستان نیز از ماموریت­های اصلی این پوهنځی است.

ما به دنبال یکپارچه سازی و کاربردی ساختن آموزش ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، پژوهش، توسعه و فن‌آوری‌های جدید رسانه‎ای با تاکید بر آماده سازی دانشجویان در زمینه‌های مختلف مشاغل تخصصی ژورنالیزم و ارتباطات استراتژیک هستیم.

دیدگاه

رسیدن به یک پوهنځی برتر در آموزش با کیفیت  و معیاری ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در میان پوهنځی‌های ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون‌های افغانستان تا سال 1399 خورشیدی.

ارزش‌های بنیادین

      پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات در تدوین و تعیین اهداف، انتظارات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر تعدادی از ارزش های بنیادین و مهم تاکید می کند و این ارزش‌ها را در محور اصلی برنامه‌ها و عملکرد خویش قرار میدهد.  ما به این ارزش‌های بنیادین متعهد هستیم:

 • تعالی در آموزش و پژوهش
 • خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های آموزشی و یادگیری
 • تعهد و مسوولیت اجتماعی
 • اخلاق حرفه‌ای در آموزش و عمل
 •  تشویق یادگیری با انجام کارهای عملی

اهداف و مقاصد

 1.  آموزش و پرورشِ نیروی متعهد و متخصص رسانه­ ای به منظور رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی در حوزهء ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در جامعهء افغانستان
 2.  پاسخ‌گویی به نیاز مبرم کشور برای تربیت متخصصان حوزه رسانه ­ای و روابط عمومی، به منظور خدمت در دفاتر روابط عمومی ارتباطات سازمانی و بازاریابی بخش ­های دولتی، خصوصی و تعاونی و دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خارج در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعوی کشور.
 3. گسترش، ترویج و نهادینه کردن ارزش ­های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و مطبوعات در جامعه افغانستان و کمک به سلامت و توسعه دموکراسی و جریان آزاد اطلاعات.
 4. آموزش ژورنالیزم مدرن و گونه­ های رسانه­ ای با توجه به استندردهای حرفه‌ای رسانه­ های بین المللی و کاربردی ساختن ژورنالیزم با فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی.
 5. آموزش خبرنگاران متخصص و کارشناسان ورزیده برای خبرگزاری‌ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و رسانه­های آنلاین با تفکر انتقادی و خلاق، برای ایفای نقش نظارتی رسانه­ ها در جامعهء دموکرات افغانستان.
 6. آموزش نیروی متخصص به منظور اطلاع‌رسانی، هوشیارسازی و آگاهی‌بخشی و همچنین برقراری ارتباطات بین دولت و جامعه در سطح ملی و بین المللی.
 7.  فراهم ­آوری امکانات و منابع روز برای آموزش ارتباطات جمعی، یادگیری، پژوهش و خدمات رسانه ­ای.
 8.  انکشاف آگاهی و رفتار اخلاقی دانشجویان در حوزه عملی ژورنالیزم، روابط عمومی و پژوهش‌های رسانه‌ای
 9.  توسعهء آموزش­ های نظری و عملی در اتاق خبری چند رسانه ­ای و آزمایشگاه فناوری برای دانشجویان ژورنالیزم و روابط عمومی.
 10.  برگزاری دوره­ های کارآموزی برای تجربه آموزش و تیوری و وصل شدن دانشجویان با بازار کار رسانه ­ای و کارشناسی روابط عمومی و ایجاد فرصت­ های کاری در رسانه ­های حرفه­ ای کشور و سازمان­ های دولتی و خصوصی برای ارتقای مهارت­ های دانشجویان در هر دو رشته با گرایش­ های سیاسی و اقتصادی.

توأمیت ­های علمی

 • ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات، چهار سال با پوهنتون ایالاتی سن حوزه امریکا توأمیت علمی داشت و طی این مدت، کریکولم درسی و مفردات درسی این پوهنځی، برابر با معیار­های جهانی بروز گردید و استادان این پوهنځی در برنامه­ های کوتاه مدت و میان مدت مختلف علمی، آموزشی و تحقیقی این پوهنتون در ایالات متحدۀ امریکا، ترکیه، هندوستان و امارت متحده عربی شرکت کرده اند و آموزش دیده اند. پوهنځی ژورنالیزم همکاری علمی با اکادمی دویچه وله آلمان نیز داشت و براساس این همکاری علمی استادان و دانشجویان در حوزه ژورنالیزم تلویزیونی و شیوه‌های تدریس آموزش دیدند.