دیپارتمنت حفاظه نباتات

تاریخچه: دیپارتمنت حفاظه نباتات نظر به نیاز فوق العاده جدی جامعه در سال 1387 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تاسیس شده است.  همه ساله محصلان زیادی به این دیپارتمنت معرفی گردیده بعد از فراگیری دروس نظری و عملی فارغ التحصیل و تقدیم به جامعه زراعتی کشور می شوند. این دیپارتمنت با داشتن کاریکولم تجدید شده درسی تدریس مضامین مختلف در ساحه حفاظت نباتات از جمله امراض نباتات مزروعی، امراض درختان، مایکالوجی، باکتریالوجی، نیماتولوجی، ویرولوجی آفات نباتات مزروعی، آفات درختان، کنه های نباتی، آفت کش ها و غیره را به صورت عملی و نظری به پیش می برد

کلینیک حفاظه نباتات در دو منزل دارای اتاق مشاهدات، اتاق تشخیص، دفتر اداری و سالون کنفرانس بوده که مجهز به وسایل تشخیص امراض  و آفات نباتی می باشد. همچنین این دیپارتمنت دارای لابراتوار اختصاصی تشخیص امراض و آفات نباتی در داخل پوهنحی زراعت می باشد. دیپارتمنت حفاظه نباتات کارهای ساحه وی خود را در داخل فارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت انجام می دهد.

اهداف دیپارتمنت حفاظه نباتات:

هدف اساسي اين ديپارتمنت تعليم و تربيه متخصص در ساحات مختلف، وقايه و تداوي امراض و آفات نباتي مي باشد.

حفاظت حيات نباتات اعم از غله جات، حبوبات، نباتات صنعتي، نباتات طبي، درختان مثمر و غير مثمر، بته ها، علوفه جات، نباتات زينتي و گل ها.

 1. تربیه متخصصین و کارشناسان فنی و مسلکی در رشته حفاظه نباتات
 2. آشنا ساختن محصلان با میتود های جدید کنترول امراض و آفات نباتی.
 3. آشنا ساختن محصلان با روش های جدید تشخیص امراض و آفات نباتی.
 4. آشنائی محصلان با اثرات مخرب سموم کیمیاوی آفت کش بالای محیط زیست، انسان و سایر موجودات.
 5. توصیه به استفاده از ادویه جات طبیعی جهت کنترول آفات و امراض نباتی.
 6. به حد اکثر رساندن محصولات و کیفیت آنها ضمن به حد اقل رساندن هزینه تولید.
 7. انجام تحقیقات علمی ساحوی و لابراتواری در ساحه حفاظه نباتات.
 8. جستجو مشکلات جامعه در قسمت امراض و آفات نباتی
 9. بررسی ادویه جات کیمیاوی آفت کش در بازار هرات و اثرات زیست محیطی آنها.
 10. كنترول مواد غذائي از نگاه آلوده بودن با امراض و آفات نباتی.
 11. تشویق به تطبيق قرانطين داخلي و خارجي بالاي نباتات.
 12. كنترول امراض و آفات گدامها
 13. تحقيقات و مطالعات علمي براي انكشاف هر چه بيشتر طب نباتي و دست يابي به طرق هاي جديد كنترول آفات و امراض نباتي.
 14. اصلاح نسل نباتات كه در مقابل آفات و امراض مقاوم باشند.
 15. استفاده از طرق مختلف مجادله وي و وقايوي براي كنترول امراض و آفات نباتي (كنترول ميخانيكي، بيولوژيكي، تلفيقي، زراعتي، كيمياوي)
 16. آشنائي با ادويه جات ضد آفات و امراض نباتي

ساحات کاری و مشغوليت محصلان بعد از فراغت:

فارغ التحصيلان رشته حفاظه نباتات بعد از تكميل دوره تحصيلي در موسسات و ادارات زير اشغال وظيفه کرده می توانند:

ساحات کاری اختصاصی:

 • پوهنتون هاي كشور بخصوص بوهنخي هاي زراعت
 • ليسه هاي مسلكي زراعت

رياست جنگلات و علفچر ها

 • رياست هاي زراعت ولايات
 • كلينيك هاي نباتي
 • مديريت قرانطين ها
 • رياست تحقيقات
 • فارم هاي تحقيقات
 • رياست تعليمات مسلكي وزارت زراعت

همچنان فارغ التحصیلان این دیپارتمنت علاوه بر ساحات فوق توانائی تاسیس گلخانه های پرورش قارچ خوراکی، کلینیک های نباتی وتورید ادویه جات زراعتی  را دارا می باشند.

فارغ التحصیلان  در ساحات غیر تخصصی از قبیل رياست هاي انكشاف دهات، مستوفيت ها،  گمركات و ................................فعالیت کرده می توانند.

 تحقق اهداف:

با توجه به امکانات موجود در دسترس، دیپارتمنت حفاظه نباتات توانسته تا اهداف زیر را تحقق بخشد.

 1. تربیه متخصصین و کارشناسان فنی و مسلکی در رشته حفاظه نباتات
 2. آشنا ساختن محصلان با میتود های جدید کنترول امراض و آفات نباتی.
 3. آشنا ساختن محصلان با روش های جدید تشخیص امراض و آفات نباتی.
 4. آشنائی محصلان با اثرات مخرب سموم کیمیاوی آفت کش بالای محیط زیست، انسان و سایر موجودات.
 5. توصیه به استفاده از ادویه جات طبیعی جهت کنترول آفات و امراض نباتی.
 6. انجام تحقیقات علمی ساحوی و لابراتواری در ساحه حفاظه نباتات.
 7. بررسی ادویه جات کیمیاوی آفت کش در بازار هرات و اثرات زیست محیطی آنها.
 8. استفاده از طرق مختلف مجادله وي و وقايوي براي كنترول امراض و آفات نباتي (كنترول ميخانيكي، بيولوژيكي، تلفيقي، زراعتي، كيمياوي)
 9. آشنائي با ادويه جات ضد آفات و امراض نباتي.