خلاصه از پلان استراتژی پوهنحی انجینیری

ماموریت

ماموریت پوهنحی انجینیری در ساختن نسلی متخصص و متعهد تجلی می یابد که پرچمدار و زمامدار سازندگی و ترقی کشور خواهند بود. نسلی که به عمران و بازسازی خانه خانه و وجب به وجب وطن همت می گمارد.

بدون شک ماموریت تعریف شده، نیاز مند تلاش در دو بُعد مختلف می باشد. اولا در بعد تئوریکی یا نظری باید با تدریس متدودیک و استندرد، استفاده از منابع اپدیت و معتبر و استفاده و انتقال تجارب موفق بین المللی اسباب پرورش فکری چنین نسلی را فراهم آورد. ثانیا باید با استفاده از برنامه های عملی، کارهای لابراتواری، بازدید ساحوی و غیره اسباب بکار بستن دانش نظری بدست آمده، مهیا گردید تا دانش حرفه ای انجینیری شکل گیرد.

پوهنحی انجینیری بدنبال کاربردی ساختن هر چه بیشتر علوم نظری این رشته است و از خلال بکار گیری تدریس نظری و عملی در تلاش برای نسلی پیشرو در عرصه ساخت و ساز در کشور می باشد.

دیدگاه

دیدگاه پوهنحی انجینیری برای سال 1400 قرار ذیل است

پوهنحی با ساختاری انکشاف یافته و با کیفیت، عضوی فعال در عرصه بازسازی کشور، دارای اساتیدی نخبه و درجات علمی والا در سطح کشور ، پیشتاز در تولید و نشر علم و دانش ، نمونه ای از خود اتکای مالی و انسجام درونی و نامی مطمئن برای کارفرمایان .

ارزش‌های بنیادین

مهمترین ارزشهای که پوهنحی انجینیری خود را متعهد بدانها می داند قرار ذیل می باشند.

 • پیشتازی در تولید و نشر علم و دانش انجینیری
 • انکشاف ساختاری مطابق به نیازهای جامعه
 • کنترول و نظارت کیفیت بازدهی
 • شفافیت در عرصه های مختلف
 •  دوری از هر نوع تبعیض

اهداف و مقاصد

 1. آموزش و پرورشِ نسلی متعهد و متخصص به منظور رفع نیازمندی های بازسازی و عمرانی کشور.
 2. داشتن نقشی فعال و برجسته در بازسازی و انکشاف کشور از طریق پرورش نیروی بشری لازم
 3. پاسخ به نیازمندی های روز کشور از  طریق ایجاد دیپارتمنت های جدید همچون مدیریت منابع آبی،  جیولوجی و معدن و  انرژی
 4. ارتقای ظرفیت استاتید پوهنحی از طریق عقد تفاهم نامه های مختلف
 5. ارتقای کیفی پوهنحی از طریق ایجاد نمایشگاه دائمی، تلاش برای ایجاد فارم تحقیقاتی انرژی ، تلاش در جهت زمینه سازی ارائه لیچکر از راه دور برای شاگردان و اساتید ، راه اندازی سیمینار ها و ورکشاپ ها  
 6. ارتقای زمینه تحقیقات علمی در پوهنحی به وسیله تطبیق برنامه های: فعال سازی و پیگیری مداوم از بخش تحقیقات پوهنحی، راه اندازی برنامه های روش تحقیق در سطح پوهنحی ، زمینه سازی انجام تحقیقات علمی مشترک با اساتید دیگر پوهنتون ها (خارجی و داخلی ) و پیگیری مستمر از پلان های انفرادی اساتید از طریق دیپارتمنت ها
 7. فعال سازی لابراتوارهای پوهنحی از طریق تلاش و پیشگیری به منظور استفاده از لابراتوارها برای تمامی دروسی که به لابراتوار ضرورت دارند از جمله اهداف پوهنحی شمرده می شود.
 8.  

توامی ت­های علمی

پوهنحی انجینری قبلا، زمانی که پوهنحی انجینیری فقط دیپارتمنت ساختمانی را داشت، با پوهنتون هارتفورد کشور امریکا تفاهم نامه داشته که از این رهگذر تمامی اساتید وقت پوهنحی شامل دوره ماستری در این پوهنتون شدند. همچنین این تفاهم نامه سبب ایجاد دیپارتمنت های مکاترونیک و مهندسی گردید. برعلاوه تفاهم نامه فوق الذکر اسباب اهدای صدها جلد کتاب و تجهیز چندین لابراتوار را برای پوهنحی انجینیری فراهم آورد.

یکی دیگر از تفاهم نامه های پوهنحی انجینیری با پوهنتون براتاسلوا کشور سلواکیا بوده است که چند تن از اساتید بر اساس این تفاهم نامه دوره ماستری خود را در آن پوهنتون گذرانیده اند. بر علاوه پوهنتون براتاسلوا در قسمت تجهیز لابراتوارهای پوهنحی انجینیری نیز سهم عمده ای داشته است.

از دیگر تفاهم نامه پوهنحی انجینیری، تفاهم نامه با پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا بوده است. بر بنیاد این تفاهم نامه تعدادی از اساتید پوهنحی برای سپری نمودن دوره ماستری در رشته شهرسازی عازم کشور ایتالیا گردیدند. با اتمام دوره ماستری اساتید، دیپارتمنت شهرسازی نیز به دیپارتمنت های پوهنحی انجینیری علاوه گردید و همچنین پوهنتون فلورانس در تهیه کاریکولم پوهنحی نیز نقش بسزای داشت.