بیوگرافی پوهندوی محمد ناصر معین رئیس پوهنځی اقتصاد

پوهندوی محمد ناصر معین فرزند محمد حسین در سال 1346 هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در مکتب کورت و دوره لیسه را در لیسه وزیر فتح  ولایت هرات  در سال  1359 هجری شمسی به پایه اکمال رساند و در سال 1372 شامل پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات گردید. پوهندوی معین بعد از اتمام دوره لیسانس، در سال 1377 شامل کادر علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات گردید.

موصوف مدرک ماستری خویش را در سال 2010 از پوهنتون رور بوخوم کشور آلمان بدست آورد، از ایشان شش اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

پوهندوی معین در سال 1396 به حیث رئیس پوهنځی اقتصاد مقرر گردید.