بیوگرافی پوهندوی دوکتور عبدالستار فاضلی سرپرست پوهنځی زراعت پوهنتون هرات

پوهندوی دوکتور عبدالستار فاضلی فرزند مرحوم مولوی عبدالواحد در سال 1350 هجری شمسی در ولایت هرات  در یک خانواده روحانی چشم به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در مکتب تجربوی و دوره لیسه را در لیسه مسلکی زراعت ولایت هرات به پایه اکمال  رساند و در سال 1373 شامل پوهنځی زراعت پوهنتون هرات گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس، در سال 1377 شامل کادر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون هرات شد، مدرک ماستری را در سال  1389 از پوهنتون زراعتی جی کی وی کی و مدرک دوکتورا خویش را در سال1395 از پوهنتون جی کی وی بنگلور هندوستان بدست آورد، از ایشان 15 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

پوهندوی فاضلی در سال 1397 به حیث سرپرست پوهنځی زراعت تعین گردید.