بیوگرافی محمد توفیق رحمانی رئیس پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هرات

محمد توفیق رحمانی فرزند عبدالرحمن در سال 1351 هجری شمسی در ولایت هرات  در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در مکتب موفق و دوره لیسه را در لیسه جامی  ولایت هرات در سال 1368 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال1373 شامل پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس، در سال1377 شامل کادر علمی پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات شد، و در سال 1393 مدرک ماستری خویش را از پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل بدست آورد، از ایشان 3 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

استاد رحمانی در سال 1381 به حیث سرپرست پوهنځی تعین و در سال 1396 رسماً به عنوان رئیس پوهنځی هنرهای زیبا مقرر گردید.