بیوگرافی دکتور احمدغنی خسروی رئیس پوهنځی ادبیات و علوم بشری

دوکتور احمدغنی خسروی در سال 1351 درشهر هرات چشم به جهان گشود، مکتب ابتدائی و لیسه را در شهر هرات به پایه­ اکمال رساند و در سال 1373 از دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات فارغ­التحصیل شد.

موصوف از سال 1382 تا 1385 به صفت آمر دیپارتمنت دری ایفای وظیفه نموده است. دوکتور خسروی مدرک تحصیلی دوره ماستری خویش در سال 2009 و مدرک تحصیلی دوکتورا خویش را در اخیر سال 2011 از پوهنتون جامعه ملیه ­اسلامیه دهلی نو هندوستان بدست آورد.

دوکتور خسروی از اول جنوری 2007 تا اول جنوری 2012 به صفت ویزتنگ پروفیسور در دیپارتمنت فارسی پوهنتون جامعه ملیه­ دهلی نو کشور هندوستان ،از سال 1392 الی 1395 به حیث معاون امور محصلان پوهنتون هرات و همچنان در سال 1395 به صفت مسؤول مرکز تحقیقات انستتیوت آموزشی افغان ایفای وظیفه نموده است.

از دکتور احمدغنی خسروی آثار و مقاله­های متعدد در کشورهای ترکیه، هند، ایران، ارمنستان، چین و شهرهای کابل و هرات به چاپ رسیده است.

دوکتور خسروی در سال 1396 به حیث رئیس پوهنځی ادبیات و علوم بشری مقرر گردید.