بیوگرافی دوکتور نادر سینا رئیس پوهنځی ستوماتولوژی

 دوکتور محمد  نادر سینا فرزند  دوکتور محمد اکبر سینا متولد افغانستان بوده تعلیمات ابتدائی و  متوسطه  را  درمکتب عالی تجربوی  شهر مزارشریف و ولایت هرات و دوره های لیسه را در لیسه  جامی  ولایت هرات و لیسه  عالی غازی شهر کابل به اتمام رساند و بعد از آن به پوهنځی ستومالوژی پوهنتون کابل راه یافت  و با اخذ مدرک ماستری این پوهنځی را  به  پایان رساند . بعد  از ختم  دوره تحصیل جهت  فراگیری بیشتر  علوم  و فنون ستوماتولوژی شامل  موسسه تریننگ سنتر فرانسوی MRCAگردید و  بعد از اخذ  دیپلوم از آن موسسه بحیث  داکتر  در بخش  جراحی  وجه  و فک ریاست صحت عامه ولایت هرات مقرر شد.

دوکتور سینا بنا به علاقمندی زیاد به تدریس بحیث استاد در دپیارتمنت اناتومی فاکولته طب پوهنتون هرات شامل کدرعلمی پوهنتون هرات گردید. و با تاسیس پوهنځی ستوماتولوژی به حیث رئیس این پوهنځی تعین گردید.