آمریت مالی و حسابی

آمریت مالی و حسابی که تحت اثر معاونیت امورمالی و اداری  همزمان با تاسیس پوهنتون هرات آغاز به کار نموده ومطابق به تشکیل سال ۱۳۹۷ دارای پنج بخش میباشد که عبارت است از:

       آمریت مالی وحسابی بست 3 

 مدیریت عمومی تنظیم بودجه بست 4                   

 مدیریت عمومی حواله جات بست4            

 مدیریت معاشات بست 5                             

 مدیریت تخصیصات بست5                         

که هر یک مطابق لایحه منظور شده امورات یومیه خویش را طبق پلان به پیش می برند.

اهداف عمومی آمریت مالی و حسابی:

  • طرح وتسوید بودجه عادی.
  • نظارت از اجرای تمام محسوبی های مصارفاتی
  • ایجاد سیستم های موثرمالی وحساب دهی جهت شفافیت امور.
  • تلاش وکارکردن جهت گرفتن استقلالیت مالی.