د شرعیاتواواسلامي علومو پوهنځي پیژندګلوي

دپوهنځي تاریخچه:

د شرعياتو پوهنځی د ليسانس دورې په کچه د قضايي ، حقوقي او اسلامي پوهنې متخصصينو د روزنې له پاره يوه بنسټيزه ، پوهنيزه او ښوونيزه څانګه ده ، چې پر (۱۳۷۲) کال ددې ځای د عالمانو په هڅو او  د وخت د چارواکو په پاملرنه دهرات پوهنتون په  چوکاټ کې د نورو پوهنځيو تر څنګ په کار پيل وکړ.

دې موسسې د پيل نه تر اوسه  پورې د هېواد د علمي او قضايي کادرونو په  روزنه کې  د قدر  وړ خدمتونه  کړي دي . ددې پوهنڅې داستادانو او محصلینو هڅې  دي چ ددې  پوهنځي  فارغينو دهېواد دپوهنې، تحصيلي  ، علمي اوکادري موسسو کې ، قضايي ستاژ ، څارنوالۍ او وکالت دفاع  په دورو کې ، داجرایی دستګاه په لوړو پوړيو کې لکه  عدليه ، ارشاد، حج او اوقاف کې حضور لري. له نیکه مرغه  په ۱۳۹۱ لمریز کال  ددې پوهنځي شپې برخه  هم د هرات پوهنتون په جوکاټ کې جوړه شوه چې اوسمهال لس درسي ټولګي لري .

دا پوهنځي  د خپلو اداري او علمي هيئت  له  مخې توانېدلی چې  له تاسیس نه تر اوسه یې د ټولنې  ټولو شرعي او قضايي مسايلو ته  ځواب ویلی دی .