: د پوهنځي د استراتیژیک پلان لنډون

 

لکه څنګه چې هرات  د افغانستان له لویو ښارونو څخه دی. اوسني ځای او تاریخ ته یې په کتنې سره یو دودیز ښار ګڼل کېږي او همدارنګه په دې ښار کې ډېر بالقوه او بالفعل استعدادونه د هنر په ډګر کې شتون لري؛ نو همدارنګه دا پوهنځی مسوولیت لري ترڅو د دې هېواد راتلونکي ځوانان د هنرمن په توګه وروزي او ټولنه د هنري ځانګړي قشر له اړتیا څخه بې نیازه کړي.

 

   لید لوري یا لرلیدونه

    هرات د هنر په ډګر کې د یوې روښانې هنري مخینې درلودونکی او د هنر د پرمختګ زېږنده ده. د دې ښار د بالفعل او بالقوې هنر زده کوونکي او هنرمندان کولی شي د هرات پخوانۍ روښانه هنري دوره را ژوندۍ کړي.

    د پخوانیو سنتي هنرونو ژوندي کول او له ننني معیاري هنر سره یې ملتیا او د هرات د هنر نړیوال کیدل د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ښه والی دی. دې ارمان ته په  کتلو سره، دې پوهنځي ستراتیژیکو تګلارو ته زمینه برابره کړې ده او د هغو د عملي کولو په لور ګامونه پورته کوي.

بنسټیز ارزښتونه

     هنر کولی شي په انساني ژوند کې ښکلي تغیرات او بدلونونه رامنځته کړي او ټولنې ته د پرمختګ په لور حرکت ورکړي؛ نو په همدې لحاظ د هنرونو پوهنځی کولی شي د ارزښتونو ځای څرګند کړي. مثبت فکر کول، د انسان په شان ژوند کول او سوچ کول له هغو ارزښتونو څخه دي، چې د هنرونو پوهنځی هغوی ته درناوی کوي.

موخې او هدفونه

     هنر د یوې ټولنیزې اړتیا په توګه په بشري ټولنه کې طرحه شوی دی او له ځانګړې دریځ څخه برخمن دی. په ټولنه کې تغیر او بدلون د وګړو د سوچونو پر بنسټ را منځ ته کېږي، هنر د ټولنې فکري لوړوالی او له معنوي او حسي ځواکمنو څیزونو څخه دی، چې دا مدعا هنري بدلون په ډاګه کوي.

   افغانستان د خپل پنځه زره کلن تاریخ سره د بودایي، کوشاني، غزنوي، غوري، تیموري او ... تمدنونو ته د پرمختګ زېږنده ده.

      هرات د افغانستان له مهمو  ښارونو څخه دی، چې د خپل د ځانګړي جغرافیایي موقعیت له نظره د تجارت، کلتور او هنر له مخې کولی شي د کلتورونو د وړانګو او د فکرونو د راکړې ورکړې مرکز واوسي.

     د افغانستان د هنر تاریخ دا ټاکلی شي، چې هرات د تیموریانو د تمدن زانګو ده او نړیوالو د توجه سوزېدلو سبب شوی او د فکرونو د خاوندانو د پرتلې مرکز هم دی.

     دې حال ته په کتو سره د هرات د خلکو هنرپالنه او هنري خبرتیا د هنر رامنځ ته کېدو ته زمینه برابروي. لکه څرنګه چې په هرات کې بالقوه او بالفعل قوه  شتون لري؛ نو د ښکلو هنرونو د پوهنځي جوړول  په دې ښار کې یو اړین کار برېښي

د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی تر دې مهاله د هېڅ پوهنتون سره ګډې پولې نه لري.