اعلان بست

hu_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۸:۵۶
""

Publish Date

Closing Date

بست سوم امریت مالی و حسابی وبست چهارم مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره پوهنتون هرات خالی هست غرض مراجعه دواطلبان به اعلان سپرده میشود.

دواطلبانی که واجد شرایط مندرج لایحه وظایف این بست ها باشند میتوانند از تاریخ 1400/2/20 الی تاریخ 1400/3/2 به مدت 10 روز کاری با ارائه اسناد, به منابع بشری ریاست پوهنتون هرات مراجعه نموده و فورم استخدام دریافت بدارند.