د پوهنځي پوهنیز کادري غړي:

            د لوړ وزارت د منظورې سره دا پوهنځي څلور څانګې لري، چې ( ۲۷ ) پوهنیز کادرغړي لري، چې په دې څانګو کې بېلابېلو علمي ګچو درلودلو سره خپل دندې سرته رسوي.

 

 

ګڼه

نوم

دنډې

علمي کچه

زدکړې

۱

غلام شاه عادل

د پوهنځی ریاست

پوهنمل

ماسټر

۲

پامیر حازم

مرستیال اود عامې حقوقو څانګې غړی

پوهنیار

ماسټر

۳

خلیل احمد فضل

د خصوصي حقوقو د ځانګې مشر

پوهنمل

ماسټر

۴

احمد فواد صدیق

د نړیوالې اړیکو د ځانګې مشر

پوهنیار

ماسټر

۵

انار گل منصوری

د جزا حقوقو د ځانګې مشر

پوهنیار

ماسټر

۶

رحمت الله حسنی

د عامې حقوقو د ځانګې غړې مشر

پوهنیار

ماسټر

۷

جمشید نیکجو

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهنیار

ماسټر

۸

میرویس ایوبی

د نړیوالې اړیکو د ځانګې غړی

پوهنمل

شاملPHD

۹

حفیظ الله جواد

د نړیوالې اړیکو د ځانګې غړی

پوهنیار

ماستر

۱۰

عبدالرشید فیضی

د نړیوالې اړیکو د ځانګې غړی

پوهیالی

ماسټري زدکړې کې بوخت دی.

۱۱

لایقه صداقت

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهنیار

لیسانس

۱۲

شمشاد پسرلی

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهنمل

PHD

۱۳

سیاوش کریمی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهنیار

PHD

۱۴

علی اصغر مدبر

دخصوصي حقوقو ځانګې غړی

پوهنیار

PHD

۱۵

هارون رحیمی

دخصوصي حقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

شاملPHD

۱۶

وسیمه بادغسی

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهنیار

د ټاکونو کمیشنر کمیسیون

۱۷

مصطفی ثاقب

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهنیار

شامل PHD

۱۸

سید علی النقی معصومی

د نړیوالې اړیکو د ځانګې غړی

پوهنیار

شامل PHD

۱۹

نصیر احمد صالحی

دجزاحقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

ماسټري زدکړې کې بوخت دی.

۲۰

آصفه خلیلی

دخصوصي حقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۱

زلمی مالیار

د عامې حقوقو د ځانګې غړې

پوهیالی

ماسټر

۲۲

هما ولیزاده

دجزاحقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۳

راضیه طبیب زاده

دجزاحقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۴

فردینا احراری

دخصوصي حقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۵

سمیه رحیم زاده

د نړیوالې اړیکو د ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۶

حفیظ الله صدیقی

دخصوصي حقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

۲۷

طوبا جامی الاحمدی

دجزاحقوقو ځانګې غړی

پوهیالی

لیسانس

 

 

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي امکانات او تجهیزات نچوړ:

دا پوهنځي خپل ښوونیزه ملکیت لري، چې په همدې پوهنځي پورې اړوندېږي که چېرې د ملکیت بشپړ توګه ددې پوهنځې لاس رسې ته ورکړل شي؛ نو ددې پوهنځې اړوندو څانګو ښونیزو ستونزې په منځه وړل شې.

 • ټول ښونیزه ټولګیو کې څوکۍ، سپین تختې او پروچکتور باندې سمبال دی؛ همداسې ۲ ښونیزه ټولګيو کې ۴۲ پايې کامپیوټر باندې سمبال، نارینه او ښځینه زده کونکې تر کاراخلې؛ خو ددې سړښت او ګرمښت امکانات نه لري.
 • دا پوهنځی یو اختصاصي کتابتون لري، چې تر ۱۰۰۰۰ شاخوا کتابونه لري، چې په هغوې کې ۸۰۰۰ توګې کتابونه د حقوق ادارې او سیاسي څانګو پورې اړوندېږي او ۲۰۰۰ توګي عمومي کتابونه، ۱۲۰۰ توګي کتابونه په انګریزي ژبه د حقوقو او سیاسي پورې اړوندېږي، ۱۰۰۰ توکي کتابونه فقهي او حقوقي په عربي ژبې لیکل شوې دي چې زدکړیالان ترګټه اخستې شي.
 • حقوقي کلینیک: دا مرکز د زدکوونکو د عملي حقوقي مهارتونو زدکړو ته او په مرکز وړیا توګه حقوقي خدمات د بې وزلو تورنو له پاره مشورې او حقوقي خبرتیا ۲۰۰۹ میلادي کې څخه فعالیت ته پيل کړې دی.
 • د بشري حقوقو او د قانون حاکمیت مرکز: په کال ۲۰۰۲ میلادي د امریکا هیواد (Public Private Partnership  ) موسسې په مرسته ددې مرکز بنسټ کېښودلشو. د قانون حاکمیت مفهوم نندارې ته ایښودل او د قانونمندې ټولنې رامنځته کولو ته هڅه کوي چې د فساد کمښت په دولتي ادارو کې مشورې وړاندې کوي.
 •   یا غیر رسمي عدالت کلینیک: دا کلینیک د امریکا هیواد د صلح انستیتوت په مرسته یو کال مخکې فعالیت ته پيل وکړ. په دې دومره وخت کې وکولا شو د کلیوالي شوراوې لانجو حل او د حقوقو دشخړو حل په حرفي او فني ډول زدکړې حاصل کول دي.
 • د پوهنتون حقوقي زدکړنیزه مرکز: ددې مرکز بنسټزو لومړۍ چارې دوه کاله پخوا ۱۳۹۴ ل .ل په ( مني ) دویم سمستر کې فعالیت ته پيل وکړ. ددې مرکز موخې په لویدیځ کې د حقوقي اداري ظرفیت لوړوالې له پاره پروګرامرونه وړاندې کول دي.
 • د حقوق انګریزي ژبې زدکړې مرکز: دا مرکز په ۲۰۰۶ میلادي کال کېد استقرار قانوني حاکمیت موسسې ( DPK   ) مالي لګښت په مرسته د انګریزي ژبې زدکړې د ښوونکو او زدکړیالانو په دې پوهنځي کې رامنځته شو.
 • په ټولیز ډول علمي او عملي فعالیتونه: په تمثیلي محاکمو سیالیو کې لکه عمومي نړیوالې حقوق، تمیثلي محکمه چې په مشهوره (Jessup)، حقوقي رسنۍ او سوداګري حکمیت مشهوره په (Moot Court Competition) دي دا ټول خدمات د هرات پوهنتون له خوا وړاندې کېږي.

د فعالې کمېټې:

 • د ازموینې کمېټه.
 • د ځرنګوالي ( تضمین ) کیفیت کمېټه.
 • د نظم او دسپيلن کمېټه.
 • د ځیړنېزو او خپورولو کمېټه.
 • د بورسیو کمېټه.
 • سپورتي او کلتوري کمېټه.
 • د زد کړنیزه ( کاریکولم ) کمېټه.

 

 د زدکړیالانو امار:

            د هرات پوهنتون حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د ۱۳۹۵ ل. ل کال پاې پورې ۱۱۹۴ تنه زدکوونکي فارغ کړي او په بېلا بېلو مقامونو کې د ریاست نه نیولي تر اجرايي ماموریت پورې دندې سرته رسوي. اوسمهال دا پوهنځي ۶۴۹ زدکړیالان لري چې هغوې کې ۲۷۱ نته ښځينه او ۳۷۸ تنه نارینه زدکړیالان دي او خپل لوړو زدکړو له پاره بوخت دي.