دساینس پوهنځی څلور څانګی لری:

1: کیمیا څانګه

2: بیولوژی څانګه

3: ریاضی څانګه

4: فیزیک څانګه

چی په دی څلور څانګو کی ټول 30 نفره استادان په علمی فعالیتونو بوخت دی، چی اته نفره استادان د کیمیا په څانګه کی، شپږ نفره استادان د ریاضی په څانګه کی 9 نفره استادان د فیزیک په څانګه کی او 6 نفره استادان دبیولوژی په څانګه کی په تدریس بوخت دی. چی اوس محال استادان دلیسانس او ماسټر په کچه دخدمت جوګه دی.

دبیولوژی څانګی معرفی

دبیولوژی ډیپارټمنټ په 1392 کال کی د کیمیابیولوژی د ډیپارټمنټ څخه جلا او مستقل ډیپارټمنټ په توګه منځته راغلی، دبیولوژی ډیپارټمنټ د ساینس پوهنځی یو له  مهمو او علمی ډیپارټمنټونو څخه دی. ددی پوهنځی درسی کوریکولم د کابل پوهنتون د بیولوژی پوهنځی د درسی موادو(مفرداتو) او نړی د سټندرد پوهنتونونو دبیولوژی څانګو کوریکولمونو او مفرداتو مطابق جوړ شوی دی.

دبیولوژی ډیپارټمنټ اهداف:

1: دداخلی او خارجی پوهنتونونو سره علمی توامیتونه منځته راوړل

2: د بیولوژی په مختلفو برخو کی د پراخو څیړنیزو اسانتیاوی برابرول چی د هغه په پایله کی د تخصصی بیولوژی دعلم خلق او ابتکارات منځ ته راځی.

3: د بیولوژی کوریکولمونو د تعدیل او نوی کولو په هکله د علمی او منطقی نظریاتو وړاندی کول.

4: د بیولوژی په علم کی د وړ کادرنو روزل.

5: د هیواد په ملی ژبو د معتبرو علمی کتابونو تالیف او ژباړه.

6: د بیولوژی د استادانو د علمی ظرفیت په لوړولو کی د دوکتورا تر سطحی تلاښ او کوښښ.

7: د تطبیقی بیولوژی د زده کړی لپاره د نړیوالونو معیارونو مطابق بستر برابرول.

درسی کاریکولم

د بیولوژی ډیپارټمنټ درسی کوریکولم او مفردات دلوړو زده کړو وزارت له خوا تعین شوی دی، چی دا کویکولم او درسی مواد حوزی ته دکتلو پر اساس ترتیب او جوړشوی دی، چی د هیواد د لوړو زده کړو وزارت له خوا تایید شوی دی، د بیولوژی څانګی کوریکولم  د لیسانس دوری لپاره 150 کریډیټه دی.

دبیولوژی ډیپارټمنټ د فارغانو کاری ساحه:

چاپیړیال ساتنی اداری، مایکروبیولوژی او پرازیتولوژی لابراتوارونو کی کار کول، لوړوزده کړو او نیمه لوړوزده کړو او ښوونځیو کی د استاد په حیث کارکول، دتکنیشن په حیث په طبی لابراتوارونوکی کارکول، دتکنیشن په حیث د غذایی موادو انالیزلابراتوارونو کی کارکول، د عامی روغتیا، نشه ای توکو اداره کی کارکول.

د کیمیا ډیپارټمنټ

پیژندنه:

د ساینس پوهنځی کیمیا څانګه د یو منظم شوی پلان سره د زده کړی په مختلفو ابعادو کی پرمختګ او دیو مناسبه شرایطو جوړولو پر اساس دلوړو زده کړو وزارت د علمی معیارونو، لوایحو تطبیق او مقرارت مطابق ګامونه اخیستی دی. چی لا اوس هم کافی نه دی، که څه هم زموږ هیله لوړه ده د هغه څخه سرته مو رسولی دی مګر مایوسه نه یو ځکه تر اوسه په شروع کی یو زموږ د مقصد لاره اوږده ده، ډیر تلاښ غواړی. اما باور هغه څه چی د علمی پرمختګ لپاره په زړونو کی لرو بریالی شو.

اهداف:

1: د کیمیا علم زده کړه او ترویج د ځوان قشر لپاره

2: د نړیوالو معیارونو سره د علمی ظرفیتونو روزل

3: د محصلانو هدفمند ارتباط د هغوی د فکری استعدادونو او مهارتونو د پرمختګ لپاره.

4: علمی توامیتونه منځ ته راوړل په نړیوال او ملی سطحه

5: د ساینس او ټکنالوژیکی خدماتو په برخه د محصلانو علمی خلاقیت رواجول

6: د کیفیت تضمین، او ټولو تدریسی لوایحو په مکمل څارل او تطبیقول

7: د کیمیا په علمی او اکاډمیکوبرخو علمی څیړنی سرته رسول

8: په علمی او مسلکی طرحو کی د صنعتی موسساتو لپاره رهنمایی او مشوره.
9: په طبیعی علومو کی د لیسانس په کچه د وړکادرونو روزل

10: د علم په برخه کی نه ستړی کیدونکی هلی ځلی

11: د وړعلمی کادرونو جذبول

12: دکیمیاوی انسټیټوټ جوړول او په لیری وختونو کی د کیمیاپوهنځی ته تبدیلول

13: د علمی څیړنو او شریکولو په برخه تلاښ

د کیمیا ډیپارټمنټ کاری حوزه

1: صنعت او کانونه

2: د پټرولیم انالیز

3: په ګمرکونو کی د وارداتی موادو کیفیت او کنټرول

4: عامه روغتیا وزارت کی د دوا کنټرول

5: د چښلواوبو انالیز

6: د هیواد لپاره متخصص کیمیاوی کادرونه

 

ریاضی ډیپارټمنټ

پیژندنه

 دریاضی ډیپارټمنټ هدف په لاندی ډول دی:

1: د نوی ریاضیاتو سره د محصلانو اشنایی

2: په طبیعی، اجتماعی علومو او ټولو برخو کی د ریاضی اهمیت

3: د ریاضی ځای په ټولنه او نړی کی

4: د ریاضی ځای تثبیت د علومو ملیکی او کیلی په توګه

5: د علمی تفکر روزل د استدل او منطقی تفکر منځته راوړل

6: د ژمن، هیوادپاله، دنده پیژندونکی او بااحساسه متخصصینونو روزل

7: د ضرورت پراساس د تحقیق د ساحی لپاره د ریاضی متخصصینو روزنه

8: د جامعی د ضرورت پراساس د علمی ارتقا ظرفیت لپاره د استادانو او محصلانو لپاره زمینه برابرول

9: د درسی کاریکولم عملی کول چی دلوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکواو انسجام له خوا تایید شوی یی

10: د آلمانی پوهنتونونو سره د اکاډمیکو همکاریو ایجادلو لپاره هلی ځلی

11: د کابل، ننګرهار او بلخ پوهنتونونو سره علمی او اکاډمیک اړیکی نیول

12: د نوی معیارونو سره جوخت د استادانو لپاره تحصیلی شرایطو برابرولو کی هلی ځلی

د ریاضی ډیپارټمنټ فارغانو کاری ساحه

1: په لیسو کی تدریس کول

2: دولتی او خصوصی پوهنتونونو ته دعلمی کادر په توګه جذبیدل

3: په دولتی او غیردولتی ادارو په احصایوی او محاسبوی کارونوکی جذبیدل

4: په بانکونو کی جذبیدل

5: په مخابراتی شرکتونو کی جذبیدل

 

د فیزیک ډیپارټمنټ

د فیزیک څانګی اهداف په ملی/ اکاډمیکه سطحو کی په لاندی ډول دی.

1: ملی او سالمه روحیه ایجادول د ډیپارټمنټ د کارونو د مخته وړلو لپاره ځکه چی ډیپارتمنټ د پوهنتون اصلی هسته ده.

2: د ټولنی د علمی ضرورتونو د رفع کوولو لپاره هلی ځلی

3: په اکاډمیکوچارو کی کیفیت ته ترجیح ورکول

4: دکوریکولم په تطبیق سره ملی استراتیژی ته اعتبارورکول

5: د تحقیق فرهنګ رواجول په دیپارټمنټ کی

د فیزیک ډیپارټمنټ کاری حوزه

1: دعلمی کادر په توګه جذبیدل

2: د اټومی ټکنالوژی په برخه کی دمسلکی کادر په توګه جذبیدل

3: په مختلفو فابریکو د څیړونکی په توګه جذبیدل

4: په مخابراتی شرکتونو کی د تخنیکی کارمند په توګه کارکول

5: د هوا پیژندنی په برخه کی کاری وړتیا درلودل

6: د فیزیک په اړوندو برخو د کادر په توګه جذبیدل