معرفی پوهنځی شرعیات و علوم اسلامی

    پوهنځی شرعيات پوهنتون هرات نهادی است اکادمیک که در سال 1372 در نتیجه کوشش عالمان ورزیدۀ اين دیار و منظوری مقام­های صالحه، (به منظور تربيۀ كادرهاي متخصص قضایي، حقوقي و معارف اسلامي تا مقطع ليسانس) در چارچوب پوهنتون هرات به کار آغاز نمود.

این نهاد از آوان گشایش تاكنون خدمات ارزنده­اي را در زمینۀ پرورش كادرهاي علمي و قضايی كشور انجام داده است. حضور فارغان این پوهنځی در کادرهای علمی موسسه­های تحصیلی و معارف کشور، در دوره­های ستاژ قضایی، حارنوالی و وکالت دفاع، در رده­های بالای دستگاه­های اجرایی چون ریاست­های عدلیه، ارشاد، حج و اوقاف هم موید این مدعاست و هم بیانگر تلاش­های استادان، محصلان و دیگر منسوبان این پوهنځی. و این پوهنځی همواره تحسین مقامات عالیه را با خود داشته و شایستۀ دریافت تقدیرنامه­هایی از داخل و خارج کشور شده است. و خوشبختانه در سال تحصیلی 1391 بخش شبانه این پوهنځی نیز در چارچوب پوهنتون هرات گشایش یافت و در حال حاضر دارای ده صنف درسی می­باشد.

باری، این نهاد به اثر سعی و تلاش هيأت علمي و اداري خویش توانسته است از بدو تأسیس تا کنون به وجه احسن پاسخ­گوي مسایل شرعي و قضایی جامعه باشد.