پلان های استراتیژی

پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، دانشجویان ژورنالیزم و روابط عمومی را در مقطع لیسانس برای رسیدن به تفکر وعمل حرفه­ای به عنوان رهبرانی در زمینه ارتباطات جمعی و شهروندان مسئول، مولد، متعهد و با اخلاق در جامعه افغانستان و جامعه بین المللی آموزش می­دهد.

این ماموریت، دو بعد علمی و حرفه­ای را در آموزش کاربردی ژورنالیزم و ارتباطات استراتژیک دنبال می­کند تا نظام رسانه­ای و ارتباطی افغانستان را با معیارهای بین­المللی هماهنگ سازد. پرورش تفکر انتقادی و خلاق در نهادهای رسانه­ای و مخاطبان،  توأم  با ارزش­های انسانی و اخلاقی، برتری، خلاقیت و تنوع، توسعه مهارت­های ژورنالیزم پویا و حرفه‌ای برای بهبود و تقویت نقش اجتماعی حرفه ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در جامعه افغانستان نیز از ماموریت­های اصلی این پوهنځی است.

ما به دنبال یکپارچه سازی و کاربردی ساختن آموزش ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، پژوهش، توسعه و فن‌آوری‌های جدید رسانه‎ای با تاکید بر آماده سازی دانشجویان در زمینه‌های مختلف مشاغل تخصصی ژورنالیزم و ارتباطات استراتژیک هستیم.

دیدگاه

رسیدن به یک پوهنځی برتر در آموزش با کیفیت  و معیاری ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در میان پوهنځی‌های ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون‌های افغانستان تا سال 1399 خورشیدی.

ارزش‌های بنیادین

      پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات در تدوین و تعیین اهداف، انتظارات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر تعدادی از ارزشهای بنیادین و مهم تاکید می کند و این ارزش‌ها را در محور اصلی برنامه‌ها و عملکرد خویش قرار میدهد.  ما به این ارزش‌های بنیادین متعهد هستیم:

  • تعالی در آموزش و پژوهش
  • خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های آموزشی و یادگیری
  • تعهد و مسوولیت اجتماعی
  • اخلاق حرفه‌ای در آموزش و عمل
  •  تشویق یادگیری با انجام کارهای عملی

اهداف و مقاصد

1- آموزش و پرورشِ نیروی متعهد و متخصص رسانه­ای به منظور رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی در حوزهء ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در جامعهء افغانستان

2- پاسخ‌گویی به نیاز مبرم کشور برای تربیت متخصصان حوزه رسانه­ای و روابط عمومی، به منظور خدمت در دفاتر روابط عمومی ارتباطات سازمانی و بازاریابی بخش­های دولتی، خصوصی و تعاونی و دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خارج در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعوی کشور.

3- گسترش، ترویج و نهادینه کردن ارزش­های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و مطبوعات در جامعه افغانستان و کمک به سلامت و توسعه دموکراسی و جریان آزاد اطلاعات.

5- آموزش ژورنالیزم مدرن و گونه­های رسانه­ای با توجه به استندردهای حرفه‌ای رسانه­های بین المللی و کاربردی ساختن ژورنالیزم با فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی.

6- آموزش خبرنگاران متخصص و کارشناسان ورزیده برای خبرگزاری‌ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و رسانه­های آنلاین با تفکر انتقادی و خلاق، برای ایفای نقش نظارتی رسانه­ها در جامعهء دموکرات افغانستان.

9-آموزش نیروی متخصص به منظور اطلاع‌رسانی، هوشیارسازی و آگاهی‌بخشی و همچنین برقراری ارتباطات بین دولت و جامعه در سطح ملی و بین المللی.

10- فراهم­آوری امکانات و منابع روز برای آموزش ارتباطات جمعی، یادگیری، پژوهش و خدمات رسانه­ای.

11- انکشاف آگاهی و رفتار اخلاقی دانشجویان در حوزه عملی ژورنالیزم، روابط عمومی و پژوهش‌های رسانه‌ای

12- توسعهء آموزش­های نظری و عملی در اتاق خبری چند رسانه­ای و آزمایشگاه فناوری برای دانشجویان ژورنالیزم و روابط عمومی.

13- برگزاری دوره­های کارآموزی برای تجربه آموزش و تیوری و وصل شدن دانشجویان با بازار کار رسانه­ای و کارشناسی روابط عمومی و ایجاد فرصت­های کاری در رسانه­های حرفه­ای کشور و سازمان­های دولتی و خصوصی برای ارتقای مهارت­های دانشجویان در هر دو رشته با گرایش­های سیاسی و اقتصادی.

توأمیت­های علمی

  • ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات، چهار سال با پوهنتون ایالاتی سن حوزه امریکا توأمیت علمی داشت و طی این مدت، کریکولم درسی و مفردات درسی این پوهنځی، برابر با معیار­های جهانی بروز گردید و استادان این پوهنځی در برنامه­های کوتاه مدت و میان مدت مختلف علمی، آموزشی و تحقیقی این پوهنتون در ایالات متحدۀ امریکا، ترکیه، هندوستان و امارت متحده عربی شرکت کرده اند و آموزش دیده اند. پوهنځی ژورنالیزم همکاری علمی با اکادمی دویچه وله آلمان نیز داشت و براساس این همکاری علمی استادان و دانشجویان در حوزه ژورنالیزم تلویزیونی و شیوه‌های تدریس آموزش دیدند.