خلاصه ای از پلان استراتیژی پوهنځی زراعت

ماموریت

۱- تربیه کارشناسان و متخصصین در بخش های علوم حیوانی، علوم نباتی، باغبانی، ترویج و اقتصاد زراعتی، حفاظه نباتات، خاکشناسی، آبیاری، جنگلات، منابع طبیعی و نکنالوژی مواد غدایی با در نظر داشت معیار های جدید روز

۲- ارائه طرح ها و مشوره های تحقیقی و تخصصی لازم در امورات مربوط زراعت

۳-ارتقا سطح تولید و محصولات حیوانی، نباتی و باغی از نگاه کمی و کیفی از طریق تطبیق طرح های تحقیقاتی و ارتقا ظرفیت متخصصین

دیدگاه

معیاری ساختن پوهنځی زراعت در بخش های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و تربیوی به اساس معیار های منطقه ای و بین المللی پوهنځی های زراعت تا سال ۱۳۹۹

اهداف و مقاصد

۱-رشد و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی در پوهنځی زراعت، به منظور تقویه منابع بشری (کارشناس و متخصص در رشته های علوم حیوانی و نباتی) به درجه تحصیلی لیسانس و ماستر.

۲- پیشبرد فعالیت های آموزشی، علمی – تحقیقاتی و خدماتی.

۳-رشد و ارتقای علمی استادان از نظر کیفی به درجه ماستر و دوکتورا.

۴-بلند بردن ظرفیت جذب محصلان خصوصآ قشر اناث بخاطر تعمیم و ترویج تحصیلات عالی در سطح ملی

۵-بلند بردن کیفیت درسی چه از نظر تربیت کادر های ماهر و متحصص و چه از نظر تهیه وسایل درسی و امکانات

توأمیت ها

پوهنحی زراعت ارتباطات اکادمیک به همراه پوهنتون های داخلی و خارجی، ارگان های دولتی وخصوصی را یکی از مهمترین عوامل دسترسی به این اصل میداند. تا کنون بیش از ده ها تفاهم نامه بین پوهنحی و پوهنتون های بین المللی، سفارت ها و موسسات به امضا رسیده است.

نهاد هایی که پوهنحی با آنها ارتباط و همکاری دارد:

ارتباط و همکاری با ریاست های محترم زراعت، محیط زیست و شاروالی

همکار با موسسات غیر دولتی(ایتالین کوپریشن،Purdue Univerisity, Grain,ITC,CAAI,FAO)