پلان استراتيژيك پنج ساله پوهنحئي كمپيوتر ساينس

 

1395-1399

 

1.    نكات اوليه

استفاده از تكنالوژي معلوماتي براي تقويه تحصيلات عالي در افغانستان در سال 2002 آغاز گرديد و از همان زمان به عنوان محور مركزي در بهتر شدن وضعيت پوهنتون ها محسوب گرديده است.

ازهمان آغاز، وزارت تحصيلات عالي استفاده از تكنالوژي معلوماتي را تشويق نموده است. چنانچه در چوكات چهارمين كنفرانس بين المللي تكنالوژي معلوماتي در كابل، پلان ستراتيژيك ملي تكنالوژي معلوماتي براي وزارت تحصيلات عالي در ماه آگست 2008 ارائه گرديد.

پوهنځی کمپیوترساینس درچوکات پوهنتون هرات وظیفه تربیه افراد متخصص، تحقیق وعرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی را بدوش دارد. تربیه افراد، تحقیق وعرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی نظربه امکانات به کمک اعضای کدرعلمی (اساتید) ومنسوبین اداری پوهنځی با درنظرداشت لوایح ومقرره های یکه ازجانب مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وضع میگردد صورت میگیرد.

اینک پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات در نظر دارد تا با تدوین این استراتیژی و اجرای برنامه های عملیاتی هدفمند به منظور تطبیق آن در طی پنج سال آینده؛ جایگاه این نهاد تحصیلی را  به عنوان مرجع علمی معیاری و با اعتبار در سطح افغانستان و منطقه تثبیت نماید.

 

۲. معرفی و تاریخچه پوهنځی:

پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات درگذشته درقالب دیپارتمنت کمپیوتر پوهنتون اسلامی ساینس وتکنالوژی فعالیت خود را آغاز نموده بود ولی با توجه به تحولات اخير در كشور و رشد سريع تكنالوژي معلوماتي اين رشته همه ساله علاقمندان زيادي را به خود جذب نمود.  با افزایش تعداد محصلین وبروز برخی مشکلات این پوهنځی درسال ۱۳۸۳ بنابه فرمان وزارت محترم تحصیلات عالی از فعالیت متوقف وپس از آن در چوکات پوهنتون هرات با کمک پوهنتون تخنیکی برلین آغاز به فعالیت مجدد نمود. پوهنحی کمپیوترساینس  که تاریخچه ای کوتاه آن از پوهنتون اسلامی ساینس و تکنالوژی که توسط یک انجوی عرب به نام (IRRO) تاسیس گردیده بود شروع میشود. پوهنحی کمپیوترساینس ابتدا درسطح یک دیپارتمنت در پوهنتون متذکره تاسیس ګردیدکه در ابتدا این پوهنتون تنها دربخش علوم اسلامی محصل جذب می نمود که با ګذشت زمان وتقاضای جامعه دیپارتمنت کمپیوتر رانیز افتتاح نمود. با توجه به تحولات اخير در كشور  و رشد  سريع تكنالوژي معلوماتي سبب شد تا اين رشته همه ساله علاقمندان زيادي را به خود جذب نمايد. افزايش متقاضيان با اين رشته اعم از ذكور و اناث از طريق سپري نمودن امتحان كانكور بر مشكلات پوهنتون اسلامي ساينس و تكنالوژي افزود.  از طرف ديگر سيستم درسي آن پوهنتون را بيشتر مباحث ديني و اسلامي احتوا مي نمود. كه اين خود نشان دهنده نبود سيستم درسي واحد و اختصاصي مربوط به رشته كمپيوتر و نيز كمبود اساتيد مسلكي درين بخش بود. به همين ترتيب نبود جاي كافي و امكانات مورد نياز درسي در رشته كمپيوتر ساينس سبب شد تا مقام محترم وزارت تحصيلات عالي فعاليت هاي  پوهتنتون مذكور را از سال 1383 هجري شمسي مطابق با سال 2004 ميلادي متوقف نمايد.

به دنبال آن پوهنتون تخنيكي برلين (TU Berlin) به همكاري موسسه (DAAD) و به كمك مالي بانك جهاني حاضر شدند تا در تاسيس پوهنحی كمپيوتر ساينس با آماده نمودن تسهيلات لازم اين بخش همكاري نمايند. از آنجائيكه جرمني از جمله كشور هاي پيشقدم در صنعت اين تكنالوژي مي باشد مورد استقبال گرم مقام محترم وزارت تحصیلات عالي قرار گرفت.

بعدا پوهنحی کمپیوتر ساینس از اواخر سال 1383 مطابق با سال 2004 میلادی به جمع پوهنتون هرات پیوست. در آن زمان پوهنځی های پوهنتون هرات در خانه های کرایی و اجاره یی به سر می بردند که این پوهنحی نیز در خانه کرایی واقع پوسته نمبر یک مسکن گزین شد. پوهنتون تخنیکی برلین هر نوع تسهیلات و لوازم مورد نیاز را از قبیل اساتید مسلکی، ساختمان، مواد درسی، لوازم لابراتواری را مهیا نموده یک تیم از اساتید مسلکی و متجرب را در نوامبر 2004 به هرات فرستاد. این اساتید  یک کاریکولکم درسی که بتواند نیاز این تکنالوژی را  به سویه لیسانس بر آورده کند  با خود داشتند و سپس در امور تدریس و لابراتوار مصروف آموزش برای محصلین شدند.

از این به بعد پوهنحی کمپیوتر ساینس به طور تدریجی  مجهز به امکانات چون اطاق کنفرانس ، کتابخانه و لابراتوار شد. به همین ترتیب گروپ های از محصلین مستعد و لایق تحت نام توتور و ادمین تشکیل شد که این محصلین در تطبیق دروس به صورت تیوری و عملی با اساتید خود همکاری می نمودند. تعدادی از محصلین نیز به خاطر تبادل افکار و ازدیاد معلومات شان در ورکشاپ های کوتاه مدت عازم پوهنتون تخنیکی برلین شدند. 

وضعیت پوهنځی کمپیوتر ساینس در مقایسه با سالهای قبل به مراتب بهبود یافت. از طرف دیگر امکان سقوط پوهنځی کمپیوتر ساینس به حالت اولی آن پیش بیینی می شد. این  بدلیل نبود اساتید کدری افغان که بتوانند جایگزین اساتید جرمنی باشند و پس از ایشان به تربیه جوانان علاقمند به این رشته  ادامه بدهند بود. قسمیکه بار دیگر این را در سمستر خزاني  سال 2005  (1384) به نسبت عدم حضور اساتید جرمنی تجربه و یکسال را بی سرنوشت در خانه های خود سپری نمودند.

بعداز بررسی همه جانبه و برگشت اساتید از پوهنتون تخنیکی برلین ایجاب می نمود تا پلان انکشافی پوهنځی را طرح کرده و دیپارتمنت های جدید را در چهارچوب آن تاسیس نماییم که همانا در اولین فرصت به دست آمده پوهخی مذکور به دیپارتمنت های شبکه.  سیستم اطلاعات و انجنیری نرم افزار نظر به تقاضای بازار و به منظور تقدیم نمودن افرادمتخصص به جامعه ایجاد گردید. دیپارتمنت سیستم اطلاعات یکی از سه دیپارتمنت می باشد که در ابتدا تقسیم پوهنخی به دیپارتمنت ها تاسیس شده و از آن زمان تا اکنون سالانه در حدود 40 الی 45 تن از محصلین متخصص این رشته را فارغ می دهد.

دیدگاهاین پوهنځی درسال (۱۳۹۴) دارای ۲۱ استاد رسمی در سه دیپارتمنت مهندسی نرم افزار، طراحی دیتابیس و مدیریت شبکه دارای ۵۲۰ محصل که ۳۰٪ فیصد آنرا طبقه اناث تشکیل داده است،میباشد. درین این پوهنځی ۴ لابراتوارمجهز با ۶۰ پایه کمپیوترمتصل با اینترنت، کتابخانه مجهز وتیم ورزشی فوتبال بعنوان بخشی ازامکانات موجود دراین پوهنځی بشمارمیرود

 

۳. رسالت

فراهم نمودن زمینه آموزش علوم کمپیوتر یکی ازنیازهای مبرم ملی و جهانی برای پیشرفت جامعه و مدرن ساختن یک جامعه میباشد.رسالت اساسی این نهاد تحصیلی ارائه خدماتآموزش معیاری با استفاده مؤثر از روشهای نوین آموزشی و ارتقاءظرفیت علمی و متودیک اعضای کادر علمی، تولید علم کمپیوتر،پیاده سازی سیستم های کمپیوتری، سیستم های شبکه ای از طریق نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و نگارش، تلاش در جهت کاربردی ساختن علم کمپیوتر برای انجام تحقیقات علمیتربیه متخصص ها مسلکی، ایجاد ظرفیت های علمی در بازار کار  برای فارغان این رشته تحصیلی و انجام شناسایی چالش های موجود در جامعه را تشکیل میدهد. با اجرای رسالت فوق در نظر داریم تا در راستای تحقق توسعه علم تکنالوری در انکشاف اقتصادي، ارتباطات اجتماعی،  دینی   در افغانستان سهم خویش را  به عنوان یک نهاد علمی ایفا نماییم.

 

۴. دیدگاه

 

دیدگاه ما ارایه خدمات لازم به سطح ملی  وبین المللی می باشد تا بتوانیم به تمام نیازمندیهای جامعه ای خود بادرنظر داشت پیشرفت کنونی تکنالوژی معلوماتی پاسخ گو باشیم و همچنان در سطح منطقه و جهان رقابت لازم کرده بتوانیم.
     انکشاف و الکترونیک ساختن افغانستان و سیستم تحصيلات عالي با تکنالوزی مدرن که جوابگوي نيازهاي امروز جامعه افغانستان باشد، طراحی شبکه، پیاده سازی شبکه، طراحی ویب سایت، مدیریت سیستم عامل، تولید علمتکنالوژی و نهادینه ساختن تحقیقات علمی و تجربی از طریق انترنت و کار بردی ساختن دانش تکنالوزی به نحوی احسن تا بتواند مشکلات مردم را حل سازد. وسوق دادن کشور بطرف تکنالوژی منتج به بهبود رفاه عامه، توسعه-اجتماعی  وسهولت عامه میگردد. در نتیجه دانش آموخته گان تکنالوژی را به ارزشهای ملی و بین المللی آراسته میسازد.

 

۵. اهداف پوهنحئی كمپيوتر ساينس

عصر تكنالوژي معلوماتي بر اساس اطلاعات و تكنالوژي روز استوار ميباشدو اين امر خود باعث آن گرديده تا بشر به فراگيري تكنالوژي هاي جديد آراسته ساخته و همواره خويش را با تغييرات ايجاد شده همنوا و بروزنگهدارد. كمپيوتر ساينس به عنوان رشته تحصيلي كه بتواند نسل جوان كشور را در اين راه همياري نمايد حضور داشته و با استفاده از ابراز هاي دسته داشته همواره محصلين اين رشته را در دو بعد علمي و عملي تكنالوژي آماده مي نمايد. محصلي كه درين رشته تحصيل مي نمايد در ختم چهار سال توانائي لازم را در قسمت ايجاد سيستم هاي معلوماتي و نرم افزاري داشته و توانائي هاي لازم را براي راه اندازي شبكه هاي مختلف در حجم هاي مختلف را خواهد داشت

پوهنحی كمپيوتر ساينس با داشتن دیپارتمنتهای سيستم هاي مديريت اطلاعات (ديتابس)‌، انجينيري نرم افزار و ارتباطات و سيستم هاي عامل (شبكه) در چنین راستایی حرکت میکند و اهداف زیرین را در امر دانش گستری و تخصص گرایی دنبال می نماید.

  اهداف مورد نظر این پوهنحی همچون هر نهاد تحصیلی دیگر در قالب اهداف کلی و دراز مدت و اهداف جزئی میان مدت تبارز مینماید:

 

الف: اهداف کلی

 • رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی
 • حرکت به سوی دانش مؤلد، ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهتفعالیت های مؤثر
 • آماده کردن آثار تحقیقی و پژوهشهای گروهی توسط استادان و محصلان برای پاسخ دادن به پرسشهای مهم و سازندهو رفع نیازمندیهای علمی فرهنگیکشور و در سطح متعالی تر نیازمندی هایمنطقه ییو جهانی
 • ايجاد شبكه علمي با نهاد هاي بين المللي و پوهنتون هاي داخلي و خارجي ، برای انتقال علم و تکنالوژی جهانی واستفادهاز توانایی های مؤثر فن آوریهای معاصر در راه ساختن آینده بهتر کشور
 • ره بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه در ابعاد تكنالوژي معلوماتي، آشنائي با متود هاي نوين تكنالوژي در عرصه هاي توليد نرم افزار ها و سيستم ها، ايجاد شبكه هاي تخنيكي مدرن و مطمئن، عرضه خدمات تكنالوژيكي
 • ارتقای کمی و کیفی پوهنحی كمپيوتر ساينس، رهنمایی های علمی، مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازم به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
 • ارتقأ سطح برنامه های تحصیلی از لیسانس به ماستری و دکتری با در نظر داشتنیاز جامعه وطبق استندردهای بین المللی
 • ايجاد فضاي اکادميک و علمی که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشد، این امر از طریق تدویرگفتمان های علمی و توجه به نشریه های محصلین حمایت خواهد شد
 • تربيه محصلان به حیث شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.
 • توسعه شبكه ها در همه موسسات تحصيلات عالي
 • تأسيس مراكز تكنالوژي معلوماتي در همه مؤسسات تحصيلات عالي

 

ب: اهداف اختصاصی

 • توجه به وضعيت و سطح دانش مردم برای عبور آگاهانه از هجوم سر سام آور تكنالوژي و سرازيري سريع آن در داخل كشور مطابق به نياز ها و ضرورت هاي ايجاد شده در سطح منطقه و كشور
 • طرح برنامه های توسعوی با توجه به روحیه و خواست مردم و تقاضای زمان و سرمایه گذاری مؤثر جهت نیلو رشد به موقع کشور
 • ارایه دانشهای روزآمد، جهت آموزش و پرورش کدرهای ملی باتوانایی های کاری و آماده خدمت به جامعه کنونی افغانستان
 • توامیت علمی با ‍پوهنتونهای معتبردنیا
 • ایجاد زمینه مشارکت در سيستم اعتباردهي و تضمین کيفيت و اجرای آن در راستاي فراهم آوری و ایجاد اطمينان از کيفيت سیستم تحصیلی-تحقیقی و موثریت برنامه های ارائه شده
 • ایجاد فراهم آوری زمینهسیستم تسهیلاتی مورد ضرورت برای توانمندسازی و کارایی هر چه بهتر دیپارتمنت ها و اعضای کادر علمی منظور انجام پروژه های علمی تحقیقاتی تكنالوژيکی.
 • بالابردن توانایی های محصلان در زمینه های تكنالوژي و موسسه های تخنيكي و تحقيقي تا توانايی تبدیل سیستم های نوشتاری را به سیستم الکترونیکی داشته باشند.
 • فراهم آوري امكانات لازم جهت آموزش زبانهای خارجی براي اساتيد و محصلان تا آنجا که توانانتقال از زبانهای مبدأ به زبانهای مقصد، به کمال برسد و نیاز فراوان کشور ما به ترجمه، جهت انتقال علم و فن جهانی تا اندازه یی بر طرف گردد
 • ترجمه داشته های علمی و تحقيقي اساتيد محترم به زبانهای خارجی تا جایگاه و توانایی های تحقیقی و آکادمیکی پوهنحئي که فراهم میشود برای جامعه جهانی معرفی گردد و سهم خويش را در جامعه علمي بين المللي ارائه كرده باشيم.
 • فراهم آوری زمینه اشتغال برای فارغان از طریق راه اندازی برنامه های علمی و کاریابی در نهاد های دولتی و غیر دولتی

 

۶.SWOT (قوت،  ضعف،  فرصت، تهدید)

نقاط قوت:

 • در زمینه تحصیلی
 1. نیروی کاری جوان و کادر متخصصی 80% ماستر و 2 نفردرمقطع دکتورا
 2. موجودیت دیپارتمنت ها بر اساس نیاز مارکیت
 3. داشتن یک کریکولم استندرد بین المللی
 4. داشتن برنامه انترشیپ برای ارتقاء ظرفیت علمی
 5. دسترسی به سیستم کاملا عملی مطابق با استندرد معیاری وبین المللی
 • در زمینه تحقیق
 1. ساحه وسیع تحقیقی و بدون نیاز به امکانات زیاد لابراتواری
 2. وجود توانایی های بالقوه در انجام پروژه های تحقیقی
 3. زمینه های تحقیقی به محصلان علاقمند در کارهای تحقیقاتی
 4. محصلان در انجام پروزه ها و طرحها تحقیقاتی و کاربردی
 • در زمینه نقش پوهنحی در جامعه
 1. استفاده وسیع تکنالوژی معلوماتی در جامعه
 2. آگاهی دهی استفاده از تکنالوژی( فواید و اضرار آن )
 3. تاثیر گذاری فراوان تکنالوژی بر جامعه در تمام بخش ها : سیاسی, اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی
 4. فراهم سازی زمینه و دسترسی محصلان به برنامهای تكنالوژيکی و ارتقاء سطح تحصیلی

 

 

 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
 1. استفاده کامل از تکنالوژی معلوماتی
 2. وجود دیدگاهای خلاق در مورد تکنالوژی
 3. وجود کمیته های مختلف برای بررسی و پیشبرد فعالیت های پوهنحی
 4. برخورداری از کادرعلمی متخصص در سویه ماسترو با تجربه
 5. برخورداری از دیپارتمنت های متخصص تكنالوژيکی

فرصتها

 • در زمینه تحصیلی

 

 1. وجود تفاضای بلند داوطلبان
 2. توامیت علمی با پوهنتون ها و موسسات معتبر دنیا
 3. علاقه مندی به تحصیلات عالی در اجتماع
 4. پشتبانی دولت از پوهنحی و استفبال پوهنحی از طرف جامعه
 5. بورسیه های تحصیلی برای اساتید و محصلین
 6. داشتن موجودیت منابع (مواد درسی ) آنلاین

 

 • در زمینهتحقیقی
 1. احساس نیاز به تحقیقات در مورد تکنالوژی معلوماتی
 2. تقاضای بالقوه موسسات دولتی و غیر دولتی
 3. عدم وابستگی به امکانات لابراتواری وساحه وسیع تحقیق با توجه و اهمیت جوان بودن تکنالوژی در زمینه نقش پوهنحی در جامعه
 4. استفاده وسیع تکنالوژی

 

 

 • در زمینه نقش پوهنحی در جامعه

1. کاربرد تکنالوژی معلوماتی درسطوح مختلف جامعه

 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
 1. رشد سریع تکنالوژی معلوماتی در سطح جامعه و استفاده آن در مدیریت
 2. وجود کادر علمی تخصصی متقاضی برای اجرای اهداف پوهنحی

 

نقاط ضعف

 • در زمینه تحصیلی
 1. عدم موجودیت تحصیلات در سطح بالاتر
 2. عدم موجودیت استقلالیت مالی
 3. عدم دسترسی پوهنحی به فضای مناسب درسی
 4. ناکافی بودن کادرعلمی
 5. نبود امکانات و تجهیزات تحقیقی و تحصیلی در پوهنحی
 6. نبود کتابخانه مجهز و معیاری در پوهنخی

 

 • در زمینه تحقیق

1.       عدم دسترسی به کتب درسی استندرد معیاری برای پوهنحی

2.       عدم موجودیت مجله علمی و تحقیقی در پوهنحی و دیپارتمنت

3.       استفاده از شیوه های تدریس تیوری نسبت به تحقیق و کمبود دیپارتمنت های مدرن

4.       کمبود دسترسی به انترنت سریع به منظور استفاده از منابع علمی و تحقیقی

5.      نبودلابراتوارهای تخصصی

6.       نبودبودجه برای تحقیق

7.      بی توجهی مقامات به تحقیق معیاری

 • در زمینه نقش پوهنحی در جامعه
 1. عدم آگاهی عامه نسبت به فعالیت هاو نقش پوهنحی در جامعه
 2. عدم آگاهی و توجه جامعه نسبت به موثریت و کارایی پوهنحی

 

 • در زمینه مدیریت و منابع بشری
 1. کمبود کادرهای علمی در پوهنحی
 2. کمبود کادرهای علمی باتجربه و مسلکی
 3. نداشتن متخصصین مسلکی و کارا در پوهنحی
 4. نبود دیپارتمنتهای مدرن و بروز تحصیلی
 5. نداشتن لابرنت های متخصص
 6. نداشتن اساتید بلند رتبه
 7. نداشتن روانشناس متخصص برای برقراری ارتباط و درک محصلین

 

 

۷. پلان عملیاتی

 

در بخش ساختمانی و تجهیزات :

این پوهنځی در بخش ساختمانی طی 12 سال اخیر هیچ مزیتی نداشته در ساختمان های کرائی به سر برده و هنوز هم در کنار پوهنځی انجینیری به صورت موقت قرار گرفته است. نداشتن یک ساختمان مستقل و مناسب از جمله معضلات سر راه این پوهنځی بوده که در خیلی از موارد چالش برانگیز نیز بوده است. از آنجائیکه این پوهنځی از نظر کمیت و کیفیت رشد صعودی دارد، داشتن یک ساختمان مجهز و مستقل از ضروریات عمده این پوهنځی بوده که امیدواریم به زودی این معضل رفع گردد.

در قسمت تجهیزات، به تعداد ۲۰ پایه کمپیوتر از کمک های کشور کوریا توسط وزارت محترم تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۳به این پوهنځی تسلیم گردید. همچنان به تعداد ۳۰ پایه کمپیوتر از طریق قرار داد های بانک جهانی و پوهنتون تخنیکی برلین  در سال ۱۳۸۸به این پوهنځی کمک گردید. ودرسال ۱۳۹۳ از کمک های USID به تعداد ۳۰ پایه کیس به این پوهنخی اهدا گردیده است. و همچنان لابراتوار های کمپیوتر این پوهنځی را نیز با یک شبکه داخلی منظم مجهز گردیده است.

 

پروگرام ها و برنامه های اجرائی

 

 

چشم انداز/دیدگاه

Vission

اهداف کلان

Goals

اهداف خرد (خاص)

Objectives

استراتژی مربوطه

Related Strategies

 

پروگرام و فعالیت مورد اجراء

Actions/

Activities

کمیت

Quantity

 

مدت زمانی

 

اجراء کنند ه

Implementer/ Executer

منابع باالقوه مورد نیاز

Potential sources needed

 

محل اجراء

Execution place

نتایج متوقعه

Expected Results

 

ارتقاء جایگاه پوهنحی کمپیوتر ساینس به عنوان پوهنحی برتر در میان پوهنحی های کمپیوتر ساینس پوهنتون ها در سطح افغانستان الی سال 2019

 

ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید پوهنحی

 

فراهم سازی امکانات تحصیلی بالاتر برای اعضای کادر علمی (ماستری و دوکتورا)

 

استراتژی های اعضای کادر علمی قابل و شایسته با تأکید بر رتب علمی بالا

 

معرفی تعدادی از اعضای کدر علمی به تحصیلات دوره دوکتورا در سال 2015

2 تن از اساتید

 

حداقل 3 سال

 

کمیته بورسیه ها و پوهنتون کشور کمک کننده

 

بورسیه های تحصیلی باالقوه کشورهای خارجی / سازمانهای بین المللی تمویل کننده

 

پوهنتون TU-Berlin کشورآلمان

 

تکمیل مقطع تحصیلی دوکتورا برای 2 تن از اعضای کدر علمی  و تکمیل کورس ماستری 7 تن از اعضای کدر علمی

 

 

ارتقاء سطح توامندی های تحلیلی و تحقیقی

 

 

اعمار تعمیر پوهنحی کمپیوتر ساینس

 

استراتژی های اولویت بخشی به تحقیق تقاضا محور

 

تجهیز مرکز تحقیقات و لابراتوارهای مجهز عالی تخصصی و مرکز مشوره دهی در سطح پوهنتون

 

به مقدار کافی

 

2 سال

 

معاونیت و کمیته تحقیقات پوهنحی

 

بودجه انکشافی باالقوه پوهنتون / منابع تمویل کننده خارجی

 

مراکز تحقیقات، آموزش های عالی تخصصی و مشوره دهی پوهنحی

 

مراکز مجهز کمپیوتری با امکانات قابل قبول

 

 

در بخش علمی و آکادمیک :

در طی سال های گذشته از جمله فعالیت های انجام شده در بخش علمی و اکادمیک جذب کدر های توانا و موفق درین پوهنځی میباشد. از مجموع 21استاد جذب شده درین پوهنځی تا اکنون 11 استاد دوره ماستری خویش را در پوهنتون تخنیکی برلین-آلمان تکمیل نموده و 6 استاد دیگر در حال حاضر در حال سپری نمودن دوره ماستری و دو نفر درحال سپری نمودن دوره دوکتورا خویش در آلمان میباشند.

در بخش انکشاف نصاب درسی و مفردات درسی پوهنځی :

از آنجائیکه پوهنځی کمپیوتر ساینس از بدو تأسیس در پوهنتون هرات توأمیتی را با پوهنتون تخنیکی برلین به امضأ رسانیده است؛‌ لهذا نصاب درسی و مفردات درسی این پوهنځی به صورت دوامدار به همکاری و تحت نظارت پروفسیور های پوهنتون تخنیکی برلین بروز رسانیده شده است. در حال حاضر پنجمین نصاب درسی این پوهنځی در ماه ثور ۱۳۹۳ برای غور و بررسی به پوهنتون تخنیکی برلین فرستاده شده بعد از تغییرات لازمه مورد تایید قرار گرفت. مواد و دروس ذکر شده در نصاب درسی به صورت استندرد جهانی و معیار های سیستم کریدت اعیار میباشد. درین بخش با پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ، ننگرهار و پوهنتون کندهار نیر تبادلات نظر صورت گرفته است.

در بخش انکشاف :

از بدو تأسیس (۱۳۸۳)‌ تا اکنون این پوهنځی در حال گسترش و انکشاف بوده و به صورت خلاصه میتوان از ایجاد سه دیپارتمنت در سطح پوهنځی و ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی در سطح پوهنتون هرات نام گرفت. این انکشافات بیشتر به خاطر برآورده ساختن نیاز مندی های اولیه این پوهنځی بوده است.

 

طرح توامیت علمی آکادمیک

طرح برنامه توامیت و همکاری آکادمیک فی مابین پوهنحی كمپيوتر ساينس و پوهنتون تخنيكي برلين - آلمان

بر مبنای پالیسی های وزارت جلیله تحصیلات عالی، پوهنحی كمپيوتر ساينس مصمم به ارتقای ظرفیت­های علمی استادان، بالابردن کیفیت آموزش عالی و توسعه فرهنگ تحقیق علمی در چهارچوب پالیسی های انکشافی بلند مدت می­باشد. در همین راستا ضروری است تا از تجربیات و توانائی های علمی پوهنتون های معتبر كشور هاي مختلف و پيشرفته در راستاي تكنالو‍ژي و كمپيوتر ساينس استفاده به عمل آید.

پوهنحی كمپيوتر ساينس بر مبنای تفاهمات و رایزنی های صورت گرفته با پوهنتون تخنيكي برلين، و با بهره گیری از تجربه توافقات توامیت و همکاری آکادمیک با اين پوهنتون در گذشته در چهارچوب پالیسی های استراتژیک و بلند مدت  وزارت تحصیلات عالی مایل است تا با انعقاد موافقت نامه توامیت و همکاری های آکادمیک با اين پوهنتون در زمینه انتقال تجارب و دانش روز جهان را به پوهنحی كمپيوتر ساينس پوهنتون هرات فراهم آورده و با اجرای تحقیقات مشترک علمی در سطح محصلین و استادان زمینه ارتقای ظرفیت های آموزشی تحقیقی را ارتقا بخشد. از این­رو شرح بخش های مختلف شامل در این موافقت نامه و برآورد هزینه ها ترتیب گردیده است.

امید با استفاده از منابع موجوده زمینه تامین مالی این برنامه فراهم آمده و گامی موثر در راستای توسعه تحصیلات عالی در کشور و ارتقای جایگاه و ظرفیت های پوهنحی كمپيوتر ساينس پوهنتون هرات برداشته شود.

 

برآورد مالی

شماره

برنامه

فعالیت ها

اهداف

برآورد مالی یکساله (دالر امریکایی)

برآورد مالی پنج ساله (دالر امریکایی)

ملاحظات

 

1

برنامه توامیت با پوهنتون تخنيكي برلين

اشتراک سالانه 2  تن از استادان واجد الشرایط در برنامه های تحصیلی  PhD Full Time  در یکی از پوهنتون تخنيكي برلين در حوزه های كمپيوتر ساينس که در مجموع 5 تن در نتیجه این برنامه سند PhD را بدست خواهند آورد

ارتقای ظرفیت های علمی استادان واجد الشرایط بااشتراك در برنامه های آموزشی PhD و زمینه سازی برای برگزاری برنامه های ماستری در پوهنتون هرات

40,000

200,000

برآورد مالی بر اساس تخمین هزینه ها با در نظر داشت پوهنتون شرايط امروز ترتیب گردیده است و قابل تغيير ميباشد.

اشتراک سالانه 5 تن از اساتید واجد الشرایط در برنامه های تحصیلیماستري در چهارچوب موافقت نامه توامیت و همکاری آکادمیک که در مجموع 5 سال، 25 تن از اساتید واجد الشرایط بر مبنای پالیسی ها و معیار های تعیین شده در موافقت نامه از این برنامه مستفید خواهند شد

ارتقای ظرفیت های علمی اساتید واجد الشرایط با اشتراك در برنامه های آموزشي كوتاه مدت

60,000

300,000

 

برگزاری سالانه یک کنفرانس سه روزه  بر روی موضوعات مهم علمی مورد علاقه که برای افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. در این کنفرانس که به صورت مشترک توسط پوهنتونهای افغانستان و پوهنتون هرات برگزاری خواهد شد، مهمانان و دانشمندان از همه پوهنتونها حضور خواهند داشت

بحث و مباحثه بر روی مباحث پر اهمیت علمی از زاویه دید افغانستان و استفاده از دانش علمی استادان و دانشمندان برجسته جهان و ایجاد زمینه تبادل دانش در میان آنها. این کنفرانس ها بر تقویت جایگاه و حیثیت پوهنتون هرات نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود

1,000

3,000

 

3

اجرای سالانه2  پروژه تحقیقی مشترک میان استادان و محصلین پوهنحی كمپيوتر ساينس و پوهنتون تخنيكي برلين-آلمان

توسعه و تقویت توانائی های تحقیقی محصلین و استادان پوهنحی كمپيوتر ساينس و تولید محصولات علمی جهت ارتقای  منابع علمی کشور

6,000

30,000

 

4

شرکت سالانه 4 تن از استادان پوهنحی كمپيوتر ساينس در برنامه های فلوشیپ کوتاه مدت آموزش تكنالو‍ژي معلوماتي

آشنائی و آموزش استادان پوهنحی كمپيوتر ساينس با روش ها و متدهای نوین استفاده و كار تكنالوژي معلوماتيدر جهان

20,000

100,000

 

 

 

 

   

156,000

780,000

 
 

 

احداث ساختمان پوهنحئي كمپيوتر ساينس

پوهنحئي كمپيوتر ساينس در گذشته در چوكات اداري پوهنتون اسلامي ساينس و تكنالوژي ايجاد شده بود. بعد از تغيرات نوين در تاريخ سياسي افغانستان بنيان گذاران آن پوهنتون ادامه حمايت خويش را  متوقف ساخته و ادامه سرنوشت اين پوهنحئي و محصلين آن به پوهنتون هرات واگذار گرديد. در سال 1386 به طور رسمي در تشكيل اداري پوهنتون هرات، پوهنحئي كمپيوترساينس نيز اضافه شد.

ولي آنچه اين پوهنحئي را از همان بدو تأسيس رنج داده است نبود امكانات كافي و جاي مناسب بوده است. چند سال اول اين پوهنحئي در يك تعمير شخصي كه از طرف پوهنتون هرات به كرايه گرفته شده بود گذشت. و بعد از ايجاد محوطه اصلي پوهنتون هرات از تعمير كرايئ بيرون و در كنار پوهنحئي انجينيري به صورت مشترك از امكانات رهايشي و اطاق هاي درسي موجود در تعمير انجينيري استفاده نموده است.

نبود جاي يكي از بزرگترين چالش ها فراروي پوهنحئي كمپيوتر ساينس بوده كه در بسا از مواقع باعث كند شدن سير تكاملي اين پوهنحئي شده و يك تعداد زيادي از نو آوري هاي ممكن را نا  ممكن ساخته است. جاي و زمين لازم براي ايجاد تعمير در صحن پوهنتون هرات براي اين پوهنحئي نيز در نظر گرفته شده است. جدول زير خلاصه از نيازمندي هاي لازم براي ايجاد و احداث تعمير براي پوهنحئي كمپيوتر ساينس را نشان ميدهد. طرح پيشنهادي ساخت تعمير كمپيوتر ساينس به زبان انگليسي براي ارسال به موسسات كمك كننده به طور جدا گانه تهيه گرديده و ضميمه شماره 1 اين طرح پيشنهادي را تشكيل ميدهد.

لازم به ذكر است كه نقشه هاي مهندسي و ساختماني تعمير كمپيوتر ساينس نيز قبلا از طريق بانك جهاني آماده گرديده و فقط بودجه لازم براي احداث تعمير كمپيوتر ساينس بايد تهيه گرديده و كار ساختماني آن آغاز گردد. در صورت نبود امكانات كافي ميتوان طرح اجراي پرو‍ژه ساختماني تعمير پوهنحئي كمپيوتر ساينس را به چهار مرحله تقسيم نموده و در هر مرحله يك منزل آنرا آباد و هر منزل آنرا از يك مرجع و نهاد كمك كننده متفاوت كمك گرفت.

 

 

برآورد مالي

منزل

مخارج

قيمت به دالر امريكائي

في متر مربع (قيمت تقريبي)

مساحت(متر مربع)

همكف

350 دالر امريكائي

1050

367,500

اول

350 دالر امريكائي

910

318,500

دوم

350 دالر امريكائي

910

318,500

سوم

350 دالر امريكائي

910

318,500

قيمت مجموعي

1,323,000

 

نوت: براي جزئيات بيشتر به ضميمه شماره (1)‌ مراجعه گردد.

 

برنامه­ های انکشافی پوهنحئي كمپيوتر ساينس (راه اندازي ديپارتمنت كمپيوتر انجينيرنگ)

كمپيوتر ساينس و در كل تكنالوژي معلوماتي بر اصل منابع سخت افزاري وابسته و استوار بوده و درين راستا هموراه به سرعت تغييرات متعددي بوجود مي آيد. از طرف ديگر سرازير شدن تكنالوژي هاي متعدد مخابراتي و اطلاعاتي به داخل كشور بعد از تغييرات سياسي در يك دهه گذشته سر سام آور بوده و جامعه افغاني را به چالش بزرگي مواجه ساخته است و كشور به يك استفاده كننده عظيم تبديل گرديده است. در صورتيكه مسئولين ذيدخل در هر بخش مربوطه اقدامات لازم را روي دست نگيرند، افغانستان به يك گورستان بزرگ محصولات تكنالوژي معلوماتي تبديل گرديده و هموراه براي پيشبرد امور متكي به محصولات جديد و نيروي بشري خارج از كشور خواهد بود.

پوهنحئي كمپيوتر ساينس منحيث يك نهاد تحصيلي و آموزشي مسئوليت دارد تا كادر هاي لازم را براي ارائه خدمات مربوطه آموزش داده و نيروي بشري مورد نياز را تربيه به جامعه تقديم نمايد.

براي نايل شدن به اين هدف ضرورت است تا در ساختار تشكيلاتي اين پوهنحئي يك ديپارتمنت تحت نام انجينيري سخت افزار (كمپيوتر انجينيرنگ)‌ نيز احداث و فعال گردد. البته از نظر اداري اين ديپارتمنت قبلاً در سال 1392 تشكيل آن از طرف مقام وزارت تحصيلات عالي منظور گرديده ولي نظر به نبود امكانات و نيروي بشري لازم فعال سازي آنرا به سال 1395 به تعويق انداخته و اميدواريم تا آن زمان امكانات لازم را به كمك مسئولين امور تهيه كرده بتوانيم

 

برآورد مالی

 

شماره

برنامه

هدف

تعداد

هزینه

(دالر امريكائي)

مجموع

(دالر)

مجموع 5 سال

(دالر)

ملاحظات

 

1

احداث لابراتوار مجهز ترميم قطعات الكترونيكي كمپيوتر

آموزش و تربيه محصلين رشته انجينيري كمپيوتر در قسمت كار با قطعات كمپيوتري

يك لابراتوار با تمام تجهيزات

10,000

10,000

10,000

صرف برای یکبار

 

2

آموزش لابرانت هاي مسلكي در زمينه سخت افزار

با استفاده از توأميت هاي موجود در زمينه آموزش لابرانت مسلكي در برنامه هاي كوتاه مدت و ماستري براي پيش برد دروس عملي اين بخش

2 نفر لابرانت .

20,000

40,000

200,000

دربخش آموزش هاي مسلكي لابرانت ها با پوهنتون هاي هندي نيز ميتوان در ارتباط شد.

 

3

کتب تخنيكي و تدريسي

بررسی موضوع های تئوریک کتب علمی در بخش سخت افزار و استفاده در صنوف درسی        

تعداد 150 کتاب در یکسال

2,000

2,000

10,000

 

 

 

 

 

مجموع

52,000

220,000

 

 

 

 

 

راه اندازی دیپارتمنت آموزش کمپیوتر:‌

طوریکه درجریان قرار دارید، از چند سال به این طرف مضمون کمپیوتر شامل نصاب درسی اکثر ‍پوهنحی های پوهنتون هرات گردیده است. از طرف دیگر شمولیت تعداد کثیر دواطلبان امتحان کانکور در پوهنحی های مختلفه پوهنتون هرات تبدیل به یک چالش بزرگ شده و تدریس مضمون کمپیوتر در این پوهنحی ها نیز یک مشکل عمده برای پوهنحی کمپیوتر ساینس شده است. در حال حاضر طبق آمار دست داشته تنهاس در پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات مضمون کمپیوتر ۴۲ ساعت در هفته تدریس میگردد. و در سایر پوهنحی های پوهنتون هرات این رقم به ۱۰۸ ساعت در هفته میرسد. در روشنی این آمار ایجاب می کند تا یک دیپارتمنت تحت چوکات پوهنحی کمپیوترساینس احداث گردد.

-دلایل عمده ضرورت احداث دیپارتمنت آموزش کمپیوتر:‌

 • - تعدد صنوف برای تدریس مضمون کمپیوتر که از برای اکثر پوهنحی های پوهنتون هرات یک مضمون پوهنتون شمول بوده
 • ازدیاد سالانه محصلین که خود باعث ازدیاد صنوف این مضمون میگردد
 • تعدد ساعات تدریس مضمون کمپیوتر
 • پوهنحی های مختلفه مضمون کمپیوتر را در سطوح مختلف تدریس نموده که خود ایجاب می نماید تا کادر های متخصص در همان رشته کمپیوتر استخدام گردند. به طور مثال پوهنحی ژورنالیزم برنامه های اختصاصی ویرایش صدا و تصویر و تحلیل احصائیه را تدریس مینمایند در حالیکه در نصاب درسی پوهنحی اقتصاد موضوعاتی چون انفورماتیک و برنامه نویسی VBA گنجانیده شده است. به همین ترتیب پوهنحی های مختلف نیاز مندی های مختلف برای تدریس مضمون کمپیوتر داشته که ایجاب مینماید افرا متخصص در همان زمینه ها استخدام گردند. دیپارتمنت آموزش با استخدام افراد واجد شرایط، اساتید محترم را برای هر پوهنحی آموزش داده و نظر به ضرورت های پوهنحی های در نظر گرفته شده این افراد آماده و به پوهنحی های مربوطه استخدام میگردند.

با در نظرداشت شرایط و امکانات موجود در پوهنتون هرات استخدام ۵ نفر برای تدریس مضمون کمپیوترساینس کافی بوده و سرپرستی این دیپارتمنت را یکی از اساتید برحال پوهنحی کمپیوترساینس میتواند به عهده گیرد. ایجاد این دیپارتمنت مصارف خاصی  را در بر نداشته و تنها مصارف مورد ضرورت ازدیاد بست در تشکیل پوهنحی کمپیوتر ساینس خواهد بود.

قرار شرح فوق صورت برنامه های انکشافی پوهنحی كمپيوتر ساينس به همراه برآوردهای مالی صورت گرفته خدمت تقدیم گردید، امید است با در نظر داشت پالیسی های وزارت جلیله تحصیلات عالی و برنامه استراتيژيك پوهنتون هرات در زمینه تخصیص منابع مالی لازم آنطور که لازم می دانید اقدام خواهند فرمود.

 

با احترام

 

 

پوهنیارفوزیه ناصری

سرپرست پوهنحی كمپيوتر ساينس