بنام خدا

معرفی آمریت تهیه، تدارکات و خدمات
 

تاریخچه تهیه و تدارکات:

امور تهیه و تدارکات تا سال 1390 توسط مدیریت خدمات و مدیریت عمومی اداری به پیش برده میشده که با رشد، توسعه و افزایش سریع امور اجرایی پوهنتون، در سال 1390 تشکیل آمریت تهیه، تدارکات و خدمات با شعبات مربوطه اش با انفاذ قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل سیستم 12 رتبه ای به سیستم جدید رتب طرح و منظور گردیده است.

اولین آمر این بخش، محترم بصیر احمد عاصمی از تاریخ 21/8/1391 الی تاریخ 26/3/1393 ایفای وظیفه نموده، متعاقباً محترم عتیق الله سُهرابی از تاریخ 27/3/1393 الی تاریخ 25/2/1395 و محترم سلطان احمد مرشد از تاریخ 25/2/1395 الی تاریخ 18/9/1395 به حیث سرپرست در این آمریت ایفای وظیفه نموده اند.

بعداً به اساس امتحان رقابتی و پیشنهاد نمبر 1383 مورخ 1/8/1395 آمریت منابع بشری ریاست پوهنتون هرات و حکم نمبر 4612/4939 مورخ 17/8/1395 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جلیل احمد افغان بحیث آمر تهیه، تدارکات و خدمات تعیین گردیده است.

 

معرفی آمر تهیه، تدارکات و خدمات

نام : جلیل احمد

نام پدر : جمعه گل

نام خانوادگی : افغان

سال تولد : 1368 هجری شمسی

محل تولد : ولایت هرات

درجه و محل تحصیل : لیسانس ادبیات، پوهنتون هرات

عنوان بست : بست 3 آمریت تهیه، تدارکات و خدمات

تاریخ آغاز فعالیت در پوهنتون هرات 17/ میزان/ 1391 

تجارب کاری : مدت 4 سال بحیث مدیر عمومی تهیه و تدارکات پوهنتون هرات

 

اشتراک در ورکشاب ها:

 • پلان و تطبیق پروژه در وزارت تحصیلات عالی 1392
 • ورکشاپ آموزشی تدارکات در وزارت تحصیلات عالی 1392
 • ورکشاپ رهبری در انستیتوت رهبری مورنینگ استار هرات 1393
 •  برنامه ابتدائی آموزشی تدارکات عامه در وزارت مالیه 1393
 • ورکشاپ برنامه آموزشی ویژه تدارکات عامه، اداره تدارکات ملی 1395
 • ورکشاپ قانون و طرزالعمل تهیه و تدارکات عامه، وزارت تحصیلات عالی 1395

 

اعضای آمریت تهیه، تدارکات و خدمات:

 

مطابق به تشکیل منظور شده اعضای آمریت تهیه، تدارکات و خدمات و زیر مجموعه های ایشان که هرکدام دارای لایحه وظایف خاص خود میباشند قرار ذیل اند:

 1. بست 4 مدیریت عمومی خدمات
 • بست 5 مدیریت ترانسپورت
 • بست 7 دریوران 10 بست
 • بست 5 مدیریت املاک
 • بست 7 معتمد املاکی
 1. بست 4 مدیریت عمومی حفظ و مراقبت
 • بست 5 مدیریت حفظ و مراقبت
 • بست 6 مامور آبرسانی
 • بست 7 برقی ها 3 بست
 • بست 7 نلدوانها 2 بست
 • بست 7 نجار 1 بست
 1. بست 4 مدیریت عمومی تهیه و تدارکات
 • بست 5 مدیریت دیپوها
 • بست 7 معتمدین جنسی 2 بست

 

 

 

 

 • هدف وظیفه:

نظارت و هماهنگ ساختن امور تهیه، تدارکات و خدمات در مطابقت با قانون و طرزالعمل های تهیه و تدارکات به منظور دستیابی به اهداف، پروگرام ها و عرضه خدمات بهتر در پوهنتون هرات میباشد.

 

 • شرح وظایف:
 • طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان معاونیت مالی و اداری جهت دستیابی به اهداف پیشبینی شده .
 • کنترول و بررسی اسناد نرخ گیری اجناس غرض تطبیق و تایید آن با نرخ بازار.
 • حصول اطمینان از صورت تصفیه حسابات جنسی و اجرای موجودی تحویل خانه ها در ختم هر سال جهت تثبیت فاضل و باقی معتمدین.
 • نظارت از تطبیق بل های خریداری با فورم (م 3 ) حواله اجناس غرض هماهنگ ساختن و صحت بودن.
 • ترتیب پیشنهاد جهت تعیین هیئت خریداری و هیئت معاینه، ربع وار به منظور شفافیت امور.
 • حصول آگاهی از وضع نرخ های اجناس در بازار و مارکیت ها نظر به لزوم دید اداره جهت حسابدهی شفاف.
 • وارسی از امور فورمه جات ( ف س 4، ف س 5، ف س 8، ف س 11)جهت حصول اطمینان از صورت تصفیه حسابات جنسی.
 • نظارت و تنظیم جلسات و پیشنهادات جهت داوطلبی و تدارکات.
 • نظارت از اجراأت یومیه کارمندان بخش مربوط جهت کیفیت امور.
 • ترتیب و تحریر مکاتیب و پیشنهادات جهت اجراأت امور.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از مقامات، مطابق قوانین فرمان مقررات و اهداف پوهنتون سپرده میشود.

دست آورد ها:

 1. عقد قرارداد قرطاسیه باب و رنگ باب ( رنگ دستگاه های پرنتر و فوتوکاپی ) مواد مصرفی برای شعبات و پوهنحئی های مختلف ریاست پوهنتون هرات در سال مالی 1396.
 2. عقد قرارداد گاز مایع مورد ضرورت پُخت و پز غذای محصلین لیلیه های ذکور و اناث در سال 1396.
 3. خریداری تیل دیزل و پطرول مواد سوخت برای وسایط داخل تشکیل ریاست پوهنتون هرات در سال 1395.
 4. ترتیب ، طی مراحل و عقد قرارداد پروژه ترمیم و بهسازی ساختمان ها و تاسیسات ریاست پوهنتون هرات به ارزش مجموعی 17,356,050 هفده ملیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و پنجاه افغانی از بودجه عادی با شرکت ساختمانی و سرک سازی پیروزبام افغان در سال مالی 1395.
 5. ترتیب ، طی مراحل و عقد قرارداد پروژه ترمیم و بهسازی ساختمان ها و بلاک های پوهنحئی تعلیم تربیه پوهنتون هرات به ارزش مجموعی 6,900,000 شش ملیون و نهصدهزار افغانی از بودجه عادی با شرکت انستریشن نیاگارا در سال مالی 1396.  
 6. ترتیب ، طی مراحل و عقد قرارداد پروژه پُخته کاری پیاده رو سمت شرق و حفاظ طبقه های اول تعمیرهای ریاست پوهنتون هرات به ارزش مجموعی 3,612,067 سه ملیون و ششصد و دوازده هزار و شصت و هفت افغانی از بودجه عادی با شرکت ساختمانی بنائی هرات در سال مالی 1396.
 7. تهیه و تدارک 77 پایه پروجکتور برای اولین بار در سطح پوهنتون هرات در سال مالی 1395.
 8. تهیه و تدارک 24 پایه ماشین فوتوکاپی کلان برای اولین بار در سطح پوهنتون هرات در سال 1395.
 9. برای اولین بار مجهز ساختن پوهنتون هرات به 14 پایه کمره امنیتی در سال 1395.
 10. مجهز ساختن پوهنتون هرات به 4 پایه سیستم حاضری برقی یا فینگر پرنت در سال 1395 .
 11. برای اولین بار تهیه و تدارک 39 پایه پرنتر سه کاره در سال 1395.
 12. تهیه و تدارک 77 پایه میز 160 و 180 سانتی اداری در سال 1395.
 13. تهیه و تدارک 50 پایه بخاری آبسال گازی مکمل الاسباب در سال 1395.
 14. تهیه و تدارک 10 پایه مخابره در سال 1395.
 15. برای اولین بار نصب نظام قراول به دروازه ورودی پوهنتون در سال 1395.
 16. تهیه و تدارک 20 پایه میز و 120 پایه چوکی چوبی در سال 1395.
 17. تهیه و تدارک 100 پایه چوکی پلاستیکی و 25 پایه میز پلاستیکی جهت پذیرائی منظم از مهمانان و برگزاری منظم سیمینارها و ورکشاپها در سال 1395.
 18. نظارت، ترتیب و تنظیم اولین جشن فراغت محصلین سال 1395 .
 19. برای اولین بار اهدای بیش از یک هزار اصله نهال زینتی به ارگان های مختلف دولتی .
 20. ترتیب ، طی مراحل و عقد قرارداد 37 قلم جنس تجهیزات دفتری ریاست پوهنتون به ارزش مجموعی 3,800,000 سه ملیون و هشتصد هزار افغانی از بودجه انکشافی با شرکت خدمات لوژستیکی برشنا بارک.
 21. ترتیب و عقد قرارداد 17 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه ها بابت سال 1395 به ارزش مجموعی 14172788.75 چهارده ملیون و یکصد و هفتاد و دوهزار و هفتصد و هشتاد و هشت اعشار هفتاد و پنج افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی وکیل جاوید افغان .
 22. کندنکاری زمین به طول 155 متر و عمق 80 سانتی متر جهت انتقال نل آب آشامیدنی صحی و دو خط تلیفون دیجیتال به لیلیه اناث .
 23. اشتراک در ورکشاپ های آموزشی تدارکات جهت ارتقاء ظرفیت بخش تدارکات در وزارت تحصیلات عالی و وزارت مالیه در کابل.
 24. تجهیز کودکستان ریاست پوهنتون هرات .
 25. ترمیم دستگاه های فوتوکاپی و پرنتر شعبات مختلف و ترمیم وسایل، بخش نلدوانی، برق ، تلیفون و وسایط داخل تشکیل ریاست پوهنتون به ارزش مجموعی 1875165 یک ملیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج افغانی در سال 1395.
 26. ترتیب ، تنظیم ، تهیه و تدارکات محافل ، ورکشاپ ها و سیمینارهای برگزارشده .
 27. ترتیب، طی مراحل و عقد قرارداد پروژه 39 قلم تجهیزات دفتری و لابراتواری مورد نیاز شعبات اداری و پوهنحئی های مختلف ریاست پوهنتون به ارزش مجموعی 6,710,481افغانی از بودجه انکشافی با شرکت تجارتی مردان.
 28. خریداری ایرکندیشن به معاونیت محصلان، آمریت ارتباط و آگاهی عامه و آمریت منابع بشری .
 29. تجهیز دفتر کاری امتحان کانکور اختصاصی .

30.  تجهیز مدیریت عمومی ورزش .

31. جمع آوری 60 قلم داغمه جات از پوهنحئی ها .

32. خریداری ماشین چمن زنی و خریداری دو عراده گاری به مدیریت حفظ و مراقبت.

33. خریدای ترانس جوش کاری فلزکاری .

34. تحویل گیری، بارگیری و انتقال 500 پایه چوکی محصلی ، 50 پایه الماری ، 35 پایه میز اداری و 10 پایه چوکی محصلی از مقام وزارت تحصیلات عالی .

35. اخذ دو عراده موتر تیزرفتار سواری از ریاست اقتصاد و طی مراحل اسناد آن .

36. تسلیم گیری دو عراده موتر فلانکوچ از مقام ولایت و طی مراحل اسناد آن .

37. خریداری روغنیات مورد ضرورت وسایط داخل تشکیل .

38. انتقال لیلیه ذکور از هوتل سابق هرات به داخل کمپس ریاست پوهنتون .

39. وارسی از امور 1200 فورم ف س 9 ، 800 فورم ف س 5 ، 168 فورم م7 و 168 فورم م3 حواله اجناس سال 1395 .

40. ترمیم مکمل موتر سراچه اهدائی ریاست محترم اقتصاد .

41. ترمیم و فعال سازی موتر مازدای ریاست پوهنتون .

42. خریداری و نصب 53 متر مربع شیشه 4 ملی تعمیراتی به پوهنحئی تعلیم تربیه پوهنتون .

43. خریداری و نصب حفاظ برای 4 کلکین لابراتوار پوهنحئی ساینس .

44. پارتیشن بندی طبقه اول تعمیر پوهنحئی هنرها جهت جدا سازی کتابخانه مرکزی .

45. تهیه و نصب دروازه شیشه ای سکوریت 10 ملی پوهنحئی هنرها بمنظور ایجاد صنف نقاشی.

46. تهیه و ساخت سه پایه الماری مخصوص آرشیف تابلوهای نقاشی پوهنحئی هنرها .

 1. تهیه 24 دست لباس یک رنگ برای آشپزان و خدمه های لیلیه ذکور .

48. لیلام 274 قلم جنس داغمه ریاست پوهنتون به ارزش مجموعی 186500 یکصد و هشتاد و ششهزار و پنجصد افغانی .

49. ترتیب و عقد قرارداد گازمایع مورد ضرورت پُخت و پز غذای محصلین لیلیه های ذکور و اناث و محروقات زمستانی شعبات و پوهنحئی های مختلف ریاست پوهنتون هرات بابت سال مالی 1396 .

50. ترتیب و عقد قرارداد قرطاسیه باب و رنگ باب (رنگ دستگاه های پرنتر و فوتوکاپی) سال مالی 1396 .

51. ترتیب، طی مراحل و عقد قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه های ذکور واناث ریاست پوهنتون هرات بابت سال مالی 1396 به ارزش مجموعی 14867920 چهارده ملیون و هشتصد و شصت هفت هزار و نهصد و بیست افغانی.

52.تهیه و تدارک گیت نظام قراول به دروازه ورودی ریاست پوهنتون .

53. تجهیز آمریت دفتر به میز اداری ، میز پذیرائی ، فرش موکت، پرده ، لوازم چای خوری و دروازه آلمونیمی به دهلیز ورودی مقام ریاست.

54. پارتیشن پوهنحئی ادبیات جهت ایجاد صنف درسی.

55. تهیه و تدارک دو پایه بایلر آب 500 لیتر به ارزش مجموعی 204000 دوصد و چهار هزار افغانی به لیلیه ذکور پوهنتون .  

56. تهیه و تدارک مواد شوینده به شعبات و پوهنحئی های مختلف و لیلیه های ذکور و اناث ریاست پوهنتون به ارزش مجموعی 149950 یکصد و چهل و نه هزار و نهصد و پنجاه افغانی .

 1. تهیه و تدارک 10000 لیتر تیل دیزل و 2000 لیتر تیل پطرول به ارزش مجموعی 495600 چهارصد و نود و پنج هزار و ششصد افغانی بابت سال مالی 1396 .