دیپارتمنت نقاشی

دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبای هرات همزمان با تأسیس این پوهنځی در سال 1367خورشیدی به فعالیت خود آغاز نمود که به مرور زمان فعالیت های زیادی برای هر چه بهتر شدن کیفیت تدریس در این دیپارتمنت انجام  شده است، به همین ملحوظ تا به حال تغییرات زیادی هم از نظر بلند رفتن سویه کاری اساتید و هم نحوه آموزش برای محصلان به وجودآمده است.

هم اکنون این دیپارتمنت دارای (12) استاد بوده که هفت تن ازاساتید مردان و پنج تن از خانم ها میباشند، طوری که قبلاً هم یادآوری گردید این دیپارتمنت از بدو تأسیس این پوهنځی، فعالیت مینماید که اکثر پلانهای درسی این دیپارتمنت نیز از همان زمان بوده، منتها با تلاشی که توسط اساتید و مسئولین این دیپارتمنت صورت گرفته تغییرات فراوان و موثر، جایگزین پلانهای قدیم ومندرس شده است.

اهداف علمی

        دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در پی بالا بردن کیفیت تدریس ومعیاری نمودن این دیپارتمنت با اصول و موازین درسی اکادمیک، اهداف علمی  زیر را تعقیب مینماید:

      - آموزش اصول پایه و مبانی نقاشی  برای محصلان و بلند بردن سویه کاری به صورت علمی و هنری در جریان تحصیل.

      - برپایی نمایشگاههای دوسالانه ، گروهی و انفرادی توسط اساتید و محصلان دیپارتمنت نقاشی.

      - معرفی و اشاعه ی هنر نقاشی برای جوامع، با برپایی نمایشگاهها.

      - معطوف نمودن انظار در جهت  هنر و تقدس آن.

      - ایجاد فضای اعتماد بین دیپارتمنت، اساتید و محصلان.

      - رسیدن به یک نوع شیوۀ خاص آموزشی در نقاشی که مختص به این دیپارتمنت و پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات باشد.

- بلند بردن درجه های تحصیلی اساتید از لیسانس به ماستری و دکترا

- تدویر سیمینارهای علمی و هنری توسط اساتید این دیپارتمنت

- ارائه مقالات و رساله های علمی تحقیقی توسط اساتید این دیپارتمنت

- اشتراک در فستیوال ها و سیمینارها، نمایشگاه ها و ورکشاپ های نقاشی  در خارج از کشور

ماموریت دیپارتمنت نقاشی:

ترتیب متخصصان در رشته نقاشی و برطرف نمودن نیاز جامعه از این بخش، معیاری ساختن مطالب دروس همزمان با تغیرات جهانی هنر، معرفی ارزش های ملی هنر افغانستان، دفاع از ارزش های ملی در حوزه ی هنر، واضح ساختن نکات مبهم و حل پرابلم های محیطی هنر به وسیله تحقیق و پژوهش.

اهداف آموزشی

اهداف آموزشی  دیپارتمنت نقاشی که جزء برنامه های اساسی دیپارتمنت است وسعی  می گردد مطابق رشته باشد سایر برنامه جهانی چنین است.

  • هماهنگ ساختن برنامه ها و پالیسی پلان های درسی با معیار های بین المللی
  • بلند بردن سطح آموزش محصلان توسط اساتید
  • ترغیب و تشویق محصلان برای برپایی نمایشگاه های گروهی و انفرادی
  • تدویر کنفرانس ها و سیمینار های علمی و هنری برای محصلان
  • تشویق و ترغیب محصلان برای کارهای تحقیقی
  • ایجاد گردش هارشته های مختلفدر چوکات دیپارتمنت
  • ارائه پایان نامه های عملی و تئوری معیاری و اصولی برابر با معیارهای جهانی توسط محصلان

کریکولم درسی

کریکولم و مفردات دیپارتمنت نقاشی طی یک ورکشاپ به حمایت مالی کمیته شیپ پوهنتون هرات و همکاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل که به تاریخ 20/8/1391 خورشیدی در هرات دایر گردید، کلستر و یکسان شده و مورد تصویب قرار گرفت. کریکولم درسی مذکور دارای 143 کریدت در دو بخش گرایش های رنگ روغن و آبرنگ می باشد که به صورت معیاری به ساعات لکچر، تطبیقات و ساحوی تقسیم بندی شده است.

مضامین که درج کریکولم دیپارتمنت نقاشی می باشد شامل بخش های تئوری و عملی بوده که به پنج کتگوری: اساسی، تخصصی، اختیاری، پوهنتون شمول و مونوگراف تقسیم بندی شده است.