پوهنحی طب پوهنتون هرات بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، الویت تحصیلی و تقاضاهای مکررمردمان این سرزمین و اداره محلی در سال 1369 در چوکات وزارت صحت عامه وقت تاسیس و بعدآ در سال 1379 به وزارت محترم تحصیلات عالی مدغم گردید. این پوهنحی از بدو تاسیس مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای هفت دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، اناتومی، هستوپتالوژی، صحت عامه و امراض ساری، اطفال، داخله و جراحی میباشد. این پوهنحی دارای یک پولی کلینیک کادری نیز میباشد. تعداد کثیری از داکتران جوان در این پوهنحی پرورش یافته که بعدآ به سمت های مهم دولتی و خصوصی گماشته شده اند.

اعضای کادر علمی:

این پوهنحی فعلآ دارای 46 استاد به مقاطع دکتورا(6 نفر)، ماستر(17 نفر)، و لیسانس(22 نفر) می باشد. استادان این پوهنحی دارای رتب علمی پوهاند (یک نفر)، پوهنوال (2 نفر)، پوهندوی ( 5 نفر)، پوهنمل (14 نفر)، پوهنیار ( 10 نفر)، پوهیالی (12 نفر) و نامزد پوهیالی (1 نفر) می باشند.

 

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

اسم

شماره

 

ماستر

پوهاند

فروغ

دکتور زهرا

1

 

ماستر

پوهنوال

آذر

دکتور خلیل احمد

2

 

ماستر

پوهنوال

غفوری

دکتور جان آقا

3

 

ماستر

پوهندوی

نبی زاده

دکتور محمد ناصر

4

 

ماستر

پوهندوی

امیری

دکتور عبدالعظیم

5

 

ماستر

پوهندوی

عثمانی

دکتور خدیجه روهینا

6

 

ماستر

پوهندوی

جواد

دکتور محمد جاوید

7

 

PHD

پوهندوی

نیازی

دکتور عزیزالرحمن

8

 

ماستر

پوهنمل

انور

دکتور محمد انور

9

 

ماستر

پوهنمل

فضلی

دکتور سید احمد

10

 

ماستر

پوهنمل

شفیق

دکتور محمد جان

11

 

ماستر

پوهنمل

توکل

دکتور خلیل الله

12

 

لیسانس

پوهنمل

فروتن

دکتور نورالله

13

 

لیسانس

پوهنمل

جامی

دکتور عزیز احمد

14

 

لیسانس

پوهنمل

کاکر

دکتور رمزیه

15

 

ماستر

پوهنمل

هوشمند

دکتور عبدالملک

16

 

لیسانس

پوهنمل

صالحی

دکتور سید عارف

17

 

لیسانس

پوهنمل

حسینی

دکتور سید فاروق شاه

18

 

لیسانس

پوهنمل

آذر

بشیر احمد

19

 

لیسانس

پوهنمل

فیروز

دکتور هارون

20

 

ماستر

پوهنیار

نیکبین

دکتور سید خلیل

21

 

ماستر

پوهنیار

صمیم

دکتور محمد عمر

22

 

ماستر

پوهنیار

همنوا

دکتور عبدالنصیر

23

 

ماستر

پوهنیار

محمدی

فریده

24

 

لیسانس

پوهنیار

فرید

دکتور احمد شفیق

25

 

لیسانس

پوهنیار

سعیدی

دکتور سید عبدالغفور

26

 

لیسانس

پوهنیار

جویا

دکتور شفیق احمد

27

 

لیسانس

پوهنیار

واثق

دکتور عبدالمومن

28

 

ماستر

پوهنیار

صدیقی

دکتور عبدالسبحان

29

 

لیسانس

پوهیالی

معین

دکتور مسعود

30

 

لیسانس

پوهیالی

حیدری

دکتور عایشه

31

 

لیسانس

پوهیالی

خطیبی

دکتور عادله

32

 

لیسانس

پوهیالی

فیض

دکتور احمد فیصل

33

 

لیسانس

پوهیالی

ذبیحی

دکتور مریم

34

 

لیسانس

پوهیالی

فیض محمدی

دکتور فوزیه

35

 

لیسانس

پوهیالی

فیضی

دکتور سوسن

36

 

لیسانس

پوهیالی

شفیق

دکتور داریوش

37

 

لیسانس

پوهیالی

امینی

دکتور مرتضی

38

 

لیسانس

نامزد پوهیالی

نظری

دکتور یلدا

39

 

لیسانس

نامزد پوهیالی

نهضت

دکتور امید

40

 

PHD

پوهنمل

سرفرازی

دکتور محمد ناصر

41

در حال حاضر دانشجوی دکتورا

PHD

پوهنمل

شمس

دکتور احمد ضیا

42

در حال حاضر دانشجوی دکتورا

PHD

پوهنیار

شفیق

دکتور غلام رسول

43

در حال حاضر دانشجوی دکتورا

PHD

پوهیالی

شایان

دکتور نثار احمد

44

در حال حاضر دانشجوی دکتورا

PHD

پوهیالی

قادر

دکتور عبدالقدیر

45

در حال حاضر دانشجوی ماستری

لیسانس

پوهیالی

توخی

الهام

46

 

 

 

کمیته های فعال در پوهنحی:

1 – کمیته تضمین کیفیت

2 -  کمیته کاریکولم

3 -  کمیته ستراتژیک پلان

4 -  کمیته نظم و دسپلین

5 -  کمیته تحقیق و نشرات

6 -  کمیته محیط زیست

7 -  کمیته جندر

8 کمیته امتحانات

9 کمیته بورسیه ها

کتابخانه پوهنحی طب:

کتابخانه پوهنحی طب دارای ده هزارچهارصد جلد کتاب و مجله میباشد.

لابراتوارها:

1 لابراتوار میکروبیولوژی

2 -  لابراتوار بیوشیمی

3 لابراتوار اناتومی

4 -  لابراتوار هستوپتالوژی

5 لابراتوار فزیولوژی

کلینیک کادری:

شفاخانه کادری پوهنحی طب با توجه به امکانات موجود فعلی خود دراین حوزه ها فعالیت مینماید.

کلینیک تشخیصیه ( بخش جراحی، ولادی ونسایی، داخله، اطفال)

لابراتوار

التراسوند

خدمات ECG ( گراف قلب)

تزریقات و پانسمان جروحات

فارمسی ( داروخانه)

 

آمار محصلان برحال پوهنحی طب:

در پوهنحی طب پوهنتون هرات در حال حاضر دانشجویانی از ولایات مختلف کشور در هفت دیپارتمنت در مقطع لیسانس درس می خوانند. اکنون این پوهنحی 1081   دانشجو دارد که   596  تن آن پسر و 485 تن دختر هستند.