معرفی پوهنځی تعلیم وتربیه

این نهاد تحصیلی که امروز بنام پوهنځی تعلیم وتربیه یاد میگردد در سا ل( 1336) هجری شمسی معادل به سال (1957) میلادی بنام دارالمعلمین در این شهر هرات افتتاح گردید و از همان تاریخ تا کنون هزاران معلم متجرب و مسلکی به جامعه معارف افغانستان تربیه و تقدیم نموده است.

این نهاد تحصیلی در سال (1972) مطابق سال (1351) هـ ش به موسسه عالی تربیه معلم ارتقا یافت و در سال 1365 معادل سال 1986 به انستیتوت پیداگوژی به داشتن سه پوهنځی علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبان ها برای تربیه نسل جوان به سویه لیسانس شروع به فعالیت نموده در سال 2003 تحت نام ریفورم وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنځی تعلیم وتربیه تبدیل و جز از پوهنتون هرات شد.

اعضای کادر علمی پوهنځی تعلیم و تربیه

  پوهنځی تعلیم وتربیه در سال (1396) دارای دوازده دیپارتمنت فارغده به نام های دیپارتمنت ریاضی، کیمیا، بیولوژی، فزیک، زبان و ادبیات دری، زبان وادبیات پشتو، زبان و ادبیات انگلیسی، تعلیمات مسلکی، مشاوره، تاریخ، جغرافیه و تربیت بدنی میباشد که 3726 محصل در این دیپارتمنت ها  مشغول تحصیل اند که از جمله 44 فیصد ذکور و56    فیصد اناث میباشند که پروسه تدریس شان توسط 65 نفر استاد پیشبرده میشود که از جمله 23 نفر اناث و 42 نفر ذکور و از جمله استادان 3 پوهاند 1 نفر پوهنوال 3 نفر پوهندوی، 10 نفر پوهنمل، 18 نفر پوهنیار، 28 نفر پوهیالی میباشند.

ملاحظات

جنس

سن

درجه تحصیلی

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

 

مرد

61

لیسانس

پوهاند

جان محمد

فریور

نجیب الله

1

 

مرد

60

لیسانس

پوهاند

محمد نور

زلال

عبدالله

2

 

زن

53

لیسانس

پوهندوی

حاجی سخی داد

کریم

آصفه

3

 

مرد

26

لیسانس

پوهیالی

فیض احمد

عزیری

احمد شفیق

4

 

مرد

61

لیسانس

پوهنمل

عبدالغفور

رحیمی

عبدالسلام

5

 

مرد

30

لیسانس

پوهیالی

سید عبدالعلی

مجددی

عزیز الله

6

 

مرد

57

لیسانس

پوهیالی

عبدالوهاب

رشیق

غلام ربانی

7

 

مرد

30

لیسانس

پوهیالی

عبدالصبور

جاوید

عبدالطیف

8

 

مرد

28

لیسانس

پوهیالی

محمد عیسی

رسین

محمد هادی

9

 

مرد

33

ماستر

پوهنیار

حاجی غلام احمد

تحصیلدار

محمد نسیم

10

 

زن

42

ماستر

پوهنمل

غلام جیلانی

مستور

قدسیه

11

 

زن

41

ماستر

پوهنیار

عبدالله

صابر

فیروزه

12

 

زن

38

ماستر

پوهنیار

گل احمد

رامش

فهیمه

13
 

زن

38

لیسانس

پوهیالی

فضل احمد

فقیری

فریده

14

 

مرد

61

لیسانس

پوهنیار

علی شاه

یارمند

عبدالوهاب

15

 

زن

38

ماستر

پوهنمل

عبدالقیوم

رحمانی

حلیمه

16

 

مرد

43

ماستر

پوهندوی

میرزا غلام محمد

کریمی

بصیر احمد

17

 

زن

65

لیسانس

پوهنیار

محمد آصف

ایماق

آصفه

18

 

مرد

27

لیسانس

پوهیالی

شیراحمد

عزیزی

بصیر احمد

19

 

مرد

65

لیسانس

پوهنیار

میر حیدر

وسیم

سیدابوالقاسم

20

 

مرد

61

لیسانس

پوهنیار

اسدالله

عنایت

عنایت الله

21

 

زن

29

لیسانس

پوهیالی

عبدالحلیم

بارکزی

فرشته

22

 

مرد

27

لیسانس

پوهیالی

الله بخش

فایز

محمد فرید

23

 

مرد

59

ماستر

پوهنیار

امان الدین

فیروزکوهی

امان الله

24

 

زن

33

ماستر

پوهنیار

عبدالخالق

حیدری

یاسمین

25

 

مرد

61

لیسانس

پوهنمل

حاجی محمد عمر

صدیقی

محمد اسماعیل

26

 

مرد

28

لیسانس

پوهیالی

گل احمد

رامش

وحید

27

 

مرد

62

لیسانس

پوهاند

رحمت الله

حنیف

محمد جمعه

28

 

زن

26

لیسانس

پوهیالی

شیراحمد

داهی نیکزاد

جمیله

29

 

مرد

42

ماستر

پوهنیار

خدابخش

فقیریار

رحیم بخش

30

 

زن

27

لیسانس

پوهیالی

نورالحق

ارفاق

ستوری

31

 

زن

38

لیسانس

پوهنیار

حاجی محمد صالح

تیموری

شهناز

32

 

مرد

27

لیسانس

پوهیالی

عبدالغنی

کریمی

عبدالعلی

33

 

مرد

28

لیسانس

پوهیالی

عبدالغنی

امینی

محمد قاسم

34

 

زن

26

لیسانس

پوهیالی

محمد جمعه

حنیف

هلینا

35

 

مرد

27

لیسانس

پوهیالی

محمد بشیر

صفدری

محمد تقی

36

 

مرد

60

لیسانس

پوهنمل

عبدالرحمن

ظریف

انجینیر جلال الدین

37

 

زن

29

لیسانس

پوهیالی

جلال الدین

ظریف

مرجیله

38

 

زن

26

لیسانس

پوهیالی

نماز

سرفراز

فریده

39

 

مرد

44

ماستر

پوهندوی

دلاور

مسعودی

مسعود

40

 

مرد

29

لیسانس

پوهیالی

غلام یحیی

بهنام

عبدالاله

41

 

زن

31

لیسانس

پوهیالی

عبدالغنی

فقیری

لطیفه

42

 

مرد

44

لیسانس

پوهنمل

عبدالعظیم

اخلاص

فریدون

43

 

مرد

29

ماستر

پوهنیار

محمد ابراهیم

قربانی

نعمت الله

44

 

زن

37

لیسانس

پوهنیار

محمد رضا

اشعه

فریده

45

 

مرد

50

لیسانس

پوهنمل

محمد صالح

تیموری

احمد

46

 

زن

49

لیسانس

پوهیالی

نظرمحمد

نوری

جمیله

47

 

زن

48

ماستر

پوهنوال

محمد رسول

رسولی

قاهره

48

 

زن

31

لیسانس

پوهیالی

غلام فاروق

ژرف ذکی

ژیلا

49

 

مرد

31

لیسانس

پوهیالی

عبدالخلیل

کهدستانی

شفیق احمد

50

 

مرد

31

لیسانس

پوهیالی

همایون

امیری

صیاد

51

 

مرد

60

ماستر

پوهنمل

محمد خان

کهدستانی

عبدالخلیل

52

 

زن

36

ماستر

پوهنمل

شیخ عبدالعلی

جامی

فهیمه

53

 

زن

42

لیسانس

پوهنیار

غلام نبی

نظریان

کاترین

54

 

مرد

28

ماستر

پوهنمل

عبدالکریم

عزیزی

محمد زبیر

55

 

زن

28

لیسانس

پوهیالی

علم گل

سادات

مینه

56

 

مرد

30

لیسانس

پوهیالی

خیال محمد

اندر

اکبر خان

57

 

مرد

31

لیسانس

پوهیالی

سید الله

ژواک

سراج احمد

58

 

مرد

30

ماستر

پوهنیار

عبدالفتاح

مجیدی

پرویز

59

 

مرد

30

ماستر

پوهنیار

حبیب الله

عنبری

نعمت الله  

60

 

مرد

31

لیسانس

پوهنیار

غلام نبی

رازی پور

محمد احسان 

61

 

مرد

26

ماستر

پوهنیار

غلام رسول 

احمدی

احمد بصیر

62

 

مرد

29

لیسانس

پوهیالی

نجیب الله

وسیم

ذبیح الله 

63