معرفی و تاریخچه پوهنځی

پوهنتون هرات منحیث یک مرکز علمی پویا و بالنده با درک  ضرورت جامعة افغانستان به نیروهای متخصص در امر سیاستگذاری، حکومت داری و مدیریت با تقدیم پیشنهاد شماره 1987مؤرخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ و طرح تأسیس پوهنځی اداره و پالیسی عامه به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس اولین پوهنځی اداره و پالیسی عامه را در سطح تحصیلات عالی افغانستان حاصل نماید و این پوهنځی  به اساس حکم و منظوری شماره 2945/2310  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از اوایل سال 1391 به حیث پوهنځی مستقل تحت نام اداره و پالیسی عامه طی محفلی با حضور وزیر تحصیلات عالی وقت و هیئت همراه شان ، والی هرات، هیئت رهبری، استادان و محصلان  پوهنتون هرات، روئسای ادارات دولتی و متنفذین رسماً افتتاح و پوهنمل سیدفرهاد شهیدزاده به عنوان اولین رئیس این پوهنځی معرفی گردید.

دیدگاه پوهنحی اداره و پالیسی عامه

تبدیل پوهنځی اداره و پالیسی عامه به یکی از برترین پوهنځی های ملی و منطقه ای تا سال 1415 با در نظر داشت اصول آکادمیک ملی و بین المللی به گونه ای که از نظر آموزشی – تحقیقاتی، پاسخگوی سازمان های دولتی و ارائه کننده راهکار برای دولت و نهادهای پالیسی ساز در سطح کشور و منطقه باشد.

شعار پوهنځی اداره و پالیسی عامه

شعار این پوهنځی با توجه به فلسفه وجودی این رشته علمی عبارت از ((حکومتداری خوب، اداره سالم و توسعه پایدار))، می باشد.

رسالت پوهنځی اداره و پالیسی عامه

ارتقای سطح دانش از طریق بهبود فرایند یادگیری محصلان، افزایش سطح فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی و انتشار نتایج این تحقیقات برای دست اندرکاران بخش عمومی از طریق ژورنال های علمی – تحقیقی ملی، منطقه ای و بین المللی. همچنین این پوهنځی با جذب محصلان توانمند به دنبال آموزش و تربیۀ کادرهای جوان، متخصص و نیروی انسانی مطابق با نیازهای جامعه و رقابت های منطقه ای و بین المللی در حوزۀ  اداره امور عمومی می باشد.

ارزش ها

   ارزش ها، مجموعه ای از باورها، اعتقادات و اصول کلی یکپارچه، منسجم و هدفمندی اند که در ابعاد ساختاری، رفتاری، معنایی، محیطی و فرهنگی کوشیده تا به تقویت سرمایه اجتماعی ا حاد مردم منتهی شده و در نهایت جامعه را به سوی تعالی سوق می دهد. ارزشها به نگرش افراد  منجر خواهد شد ورفتارها براساس نگرش ها شکل می گیرند و باورها رابطه ای مستقیم با ارزش ها دارند. فرهنگ و ارزش های حاکم در این پوهنځی مبتنی بر موارد زیر است:

 • حفظ ارزش های اسلامی و ملی
 • تعهد
 • تخصص
 • مسئولیت پذیری

این پوهنځی برای شاداب تر و زیباتر کردن محیط علمی- اجتماعی برای استادان، محصلان، کارمندان، دانش آموختگان، دانشگاهیان و تمامی اقشار جامعه را به پذیرش این ارزش ها تشویق می کند.

اهداف پوهنځی اداره و پالیسی عامه

اهداف این پوهنځی به دو کتگوری زیر تقسیم می گردد:

اهداف کلان

 • تحقیق و تولید دانش
 • آموزش از طریق انتقال دانش
 • کاربردی ساختن علوم
 • انکشاف مدیریت پوهنځی

اهداف خورد

 • پاسخدهی به نیازهای تعلیمی  نسل جوان کشور و خواسته هایشان از طریق انکشاف توانایی های علمی و مسلکی آنان.
 • تربیه کادرهای  متخصص در زمینه های حکومتداری، سیاستگذاری و مدیریت، مطابق با نیازهای جامعه افغانی و معیارهای بین المللی.
 • آموزش و خلق دانش نوین اداره و مدیریت.
 • دستیابی به اصل شایسته سالاری و رفع مشکلهای ناشی از فساد اداری.
 • کشف چالش ها و پرابلم های اداره سالم در افغانستان و ارائه راهکارها و مشوره های علمی به نهادهای دولتی و عامه و سیاستگذاران از طریق تحقیقات میدانی و ساحوی.
 • دستیابی به اهداف حکومت داری خوب در افغانستان خصوصاً تحکیم حاکمیت قانون.
 • بهبود کیفیت درسی مطابق با معیارهای بین المللی از طریق اصلاح و تجدید نصاب درسی.
 • توسعه و انکشاف دانش اداره و حکومت داری از طریق ارائه سمینارهای علمی - تحقیقی و ارائه مقالات علمی تحقیقی.
 • تضمین کیفیت و دستیابی به معیارهای علمی بین المللی.
 • تربیه کادرها با فرهنگ آکادمیک ( عقلانیت، تخصص گرایی، شایسته سالاری، انکشاف شخصیت ها، ارتباطات و پایبندی به ارزش های ملی و اسلامی).

وضعیت موجوده پوهنځی اداره و پالیسی پوهنتون هرات

تشکیلات و نیروی انسانی

تشکیلات این پوهنځی شامل ریاست پوهنځی، معاونیت پوهنځی، دیپارتمنت ها شامل اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عامه، همچنان مدیریت عمومی تدریسی و مدیریت اجرائیه، کتابخانۀ تخصصی، مرکز کار آموزی یا انترنشیب، کمیتۀ تضمین کیفیت، کمیتۀ نظم و دسیپلین، کمیتۀ بورسیه ها، کمیتۀ تحقیقات علمی، کمیتۀ امور فرهنگی و تحقیقات، کمیتۀ خدمات محصلان، کمیتة ورزشی، کمیته پلانگذاری استراتژیک، کمیته انکشاف کریکولم، کمیته امور مربوط به جندر و کمیتۀ امتحانات است که تمام وقت مطابق لایحۀ وظایف در جهت ارتقاء پوهنځی فعالیت می نمایند. البته لازم به ذکر است که از میان دیپارتمنت های ذکر شده دیپارتمنت اداره و عامه و مدیریت عامه رسما مطابق به منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون هرات آغاز به کار نموده و دیپارتمنت پالیسی عامه به صورت غیر رسمی اما نظر به ضرورتی که به آن احساس میگردد فعالیت دارند.

در کل این پوهنځی دارای دوازده تن اساتید به شرح ذیل میاشد:

همچنین این پوهنځی دارای یک مدیر عمومی تدریسی در بست چهارم اداری، مدیر اجرائیه در بست پنجم و سه کارمند خدماتی نیز بوده که در بخشهای مربوطه ایفاء وظیفه مینمایند.

تعداد محصلان پوهنځی اداره و پالیسی عامه

پوهنحی اداره و پالیسی عامه در حال حاضر دارای ۴۸۸ محصل میباشد که از آنجمله ۲۸۱ تن ذکور و ۲۰۷ تن دیگر اناث میباشد.

پل های ارتباطی

شماره مبایل: 0785501644

شماره تلفن:0402258383

ایمیل: Herat.pafaculty2017@gmail.com

آدرس: کمپلکس پوهنتون هرات – پوهنحئی اداره و پالیسی عامه