معرفی پوهنحی ساینس

پوهنحی ساینس یکی از واحدهای علمی، اکادمیک، تربیتی و آموزشی پوهنتون هرات است که درماه جوزای سال 1384 ازجانب وزارت محترم تحصیلات عالی رسما تاسیس وافتتاح شده است. کریکولم درسی این پوهنحی مطابق به کریکولم منظور شده وزارت تحصیلات عالی است که قسما به حد تخصص با معیارات اکادمیکی جهانی برابری میکند و درسیستم درسی آن اصول کریدت تطبیق میشود. مدت تحصیل محصلان هشت سمستراست که بسویه لیسانس و اعطای مدرک B.Sc از این پوهنحی فارغ میشوند

 

پوهنحی ساینس دارای چهاردیپارتمنت میباشد.

1)دیپارتمنت کیمیا

2)دیپارتمنت بیولوژی

3) دیپارتمنت ریاضی 

4)دیپارتمنت فزیک

 

    که دراین چهار دیپارتمنت جمعا 28 نفراستاد مصروف فعالیت های علمی هستند که 8 نفراستاد دردیپارتمنت کیمیا ،5 نفراستاد در دیپارتمنت ریاضی، 8 نفر در دیپارتمنت فزیک و 6 نفر در دیپارتمنت بیولوژی مصروف تدریس است، که فعلا استادان بسویه لیسانس و ماستر و رتبه های علمی پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهنوال و پوهندوی شامل خدمت اند. و این پوهنحی دارای سه لابرانت,مدیرتدریسی ,مدیراجراییه میباشد. علاوه بر این پوهنحی قصد دارد تا دیپارتمنت های جدید  تغذیه را نیز در سال های آینده به بخش علمی خویش اضافه کند. این پوهنحی در تدریس مضامین غیر اساسی خویش مانند ثقافت اسلامی، انگلیسی، کامپیوتر، تاریخ معاصر با پوهنحی های شرعیات، ادبیات انگلیسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر ساینس همکاری دارد. برنامه های تحصیلی در این پوهنحی شامل کاریکولم و مسئولیت های اداری و آکادمیک از سوی وزارت تحصیلات عالی تعیین شده و تعریف شده می باشد. در این پوهنحی به دلیل عدم توجه ریاست پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی در فراهم ساختن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقیقات علمی، هنوز روحیه تحقیق به شکل کامل وجود ندارد و این بخش نیازمند توجه جدی می باشد. برنامه های علمی مطابق با کاریکولم وزارت تحصیلات عالی به شکل دوره ای بازنگری می شود تا از کیفیت تدریس اطمینان حاصل شود. در این پوهنحی تنها درجه تحصیلی لیسانس موجود می باشد و به روز شدن مواد درسی و تدریسی و کاریکولم یک از نقاط قوت در این پوهنحی می باشد. همچنین این پوهنحی در حال توامیت با سایر پوهنحی های سایر ولایات به شمول ننگرهار و در سال های آینده با مزار شریف نیز می باشد که خود باعث ایجاد هماهنگی بیشتر در امور علمی و اکادمیک می گردد.

 

 

اعضای کادر علمی:

در حال حاضر تعداد استادان پوهنحی  ساینس   در هر چهاردیپارتمنت 27 استاد و سه لابرانت می­باشد. از این میان 11 نفر ماستر و بقیه با درجه لیسانس مشغول تدریس می­باشند که یک تن پوهندوی، دو تن پوهنمل و هفت  پوهنیار،  و بقیه به رتبه  پوهیالی می­باشند

در حاضر دو تن از استادان این پوهنحی در حال تحصیل در مقطع دکتری و دو تن دیگر درحال تحصیل در مقطع ماستری هستند.

لست وشهرت استادان به اساس دیپارتمنت های  پوهنحئ ساینس پوهنتون هرات

شماره

اسم

تخلص

نام پدر

رتبه علمی

دیپارتمنت

درجه تحصیل

ایمیل آدرس

1

احمد ضیاء

غنی زاده

عبدالستار

پوهنمل

کیمیا

ماستر

az.ghanizadah.gmail.com

2

شهناز

رحمانی

عبدالقادر

پوهنمل

کیمیا

ماستر

rahmany_shanaz@yahoo.com

3

شهناز 

قیومی

محمد عثمان

پوهنمل

کیمیا

ماستر

shahnazqaumi@gmail.com

4

سی محمد یونس

قتالی

سید محمد

پوهنیار

کیمیا

ماستر

Sy-qattku@yahoo.com

5

فیض محمد

کاکر

شاه محمد

پوهیالی

کیمیا

ماستر

Faiz Mohamad.kakar@yahoo.com

6

صلاح الدین

واعظی

برهان الدین

پوهیالی

کیمیا

لیسانس

salahaedinw@gmail.com

7

نسیمه

حبیبی

حفیظ الله

پوهیالی

کیمیا

لیسانس

nsm.habibi84@gmail.com

8

میرویس

کاکر

فیض محمد

پوهنیار

کیمیا

ماستر

Kakar.mirwais@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

9

الحاج محمدناصر

جاهدغمی

منیرالدین

پوهنیار

بیولووژی

ماستر

m.njahed  qhamay@gmail .com

10

بصیره

قتالی

سید محمد

پوهیالی

بیوولوژی

لیسانس

sadatbasira@yahoo.com

11

سویتا

فضلی

فضل احمد

پوهیالی

بیولوژی

لیسانس

Sweet-fazli@yahoo.com

12

فریداحمد

دانش فر

گل اقا

پوهیالی

بیولوژی

لیسانس

Farid.danishfar@yahoo.com

13

شفیقه

نایل

محمدیاسین

پوهیالی

بیولوژی

لیسانس

Shafiqa.nayel@yahoo.com

14

حسین آقا

حسینی

سید ابراهیم

پوهیالی

بیولوژی

لیسانس

Sh-97@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ثریا

بهروزیان

غلام فاروق

پوهنیار

فزیک

ماستر

behroozian@hu.edu.af

16

احمد ضیا

شیرزاد

غلام سرور

پوهیالی

فزیک

لیسانس

Sherzad.sc@gmail.com

ziaserzad@hu.edu.af

17

وحید احمد

صالحی

صالح محمد

پوهیالی

فزیک

ماستر

0

18

مینا

احمدی

رازمحمد

پوهیالی

فزیک

لیسانس

m.ahmadi@hu.edu.af

19

فریداحمد

شریفی

گل محمد

پوهیالی

فزیک

لیسانس

Fared.sharify@hu.edu.af

20

عبدالرحمن

محتسب زاده

عبدالمومن

پوهنیار

فزیک

ماستر

Ramon87@gmail.com

21

محمد سعید

آخوندزاده

عبدالرحیم

پوهنیار

فزیک

لیسانس

Sayed.akhundzadeh@gmail.com

22

محمد حسن

سلطانی

فقیرحسین

پوهیالی

فزیک

لیسانس

Started2007@gmial.com

 

 

 

 

 

 

 

 

23

احسان

واعظی

برهان الدین

پوهنیار

ریاضی

ماستر

Ehsan.waiezi@hu.edu.af

ihsanwaiezi@gmeail.com

24

ماه جبین

احراری

خواجه عبدالله

پوهنیار

ریاضی

لیسانس

Mahjabn.ehrare@gmail.com

25

سلما

سلجوقی

فضل صدیق

پوهیالی

ریاضی

لیسانس

salmasalgoqie@yahoo.com

26

سمانه

رحیم زاده

عبدالرحیم

پوهیالی

ریاضی

لیسانس

samanarahimzadeh@yahoo.com

27

دنیا

وقفی

محمد وحید

پوهیالی

ریاضی

لیسانس

Dunya.waqfi@gmail.com

 

 

لیست اساتید متقاعد پوهنحی ساینس :

دیپارتمنت فزیک

پوهاند غلام قادر دهگان

آخرین درجه تحصیلی: ماستر فزیک

دیپارتمنت ریاضی

پوهنمل عبدالرحمن منصوری

آخرین درجه تحصیلی: ماستر ریاضیات

  دیپارتمنت کیمیا

پوهیالی صالح محمد باهر

آخرین درجه تحصیلی: لیسانس فارمسی

 

کتابخانه پوهنحی: کتابخانه تخصصی

این پوهنحی دارای یک کتابخانه تخصصی میباشد که درآن بیش از (4000) جلد کتب مختلف در رشته های ریاضی فزیک، کیمیا، بیولوژی، انگلیسی به زبانهای دری، پشتو، انگلیسی و آلمانی موجوداست و محصلان با اخذ کارت عضویت کتابخانه می توانند از این کتب استفاده نمایند. همچنین این پوهنحی دارای یک لابراتوار کامپیوتر می باشد که توسط محصلین به صورت داوطلبانه و با همکاری مرکز ITCH اداره می شود و محصلان می توانند پروژه های صنفی خود را که نیاز به استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارند در این مرکز تهیه کنند.

 

لابراتوارها:

لابراتوارهای مربوط به دیپارتمنت کیمیا:

 1. لابراتوار گاز کروماتوگرافی
 2. لابراتوار شیمی فیزیک
 3. لابراتوار کیمیای عمومی
 4. لابراتوار انالیز آب

لابراتوارهای دیپارتمنت بیولوژی :

 1. لابراتوار بیولوژی عمومی
 2. لابراتوار انالیز ترکیبی مواد غذایی
 3. لابراتوار میکروبیولوژی مواد غذایی

لابراتوارهای دیپارتمنت فیزیک :

 1. لابراتوار فزیک مدرن
 2. لابراتوار فزیک اپتیک
 3. لابراتوار فزیک میخانیک
 4. لابراتوار فزیک الکترونیک

لابراتوار دیپارتمنت  ریاضی:

 1. لابراتوار متماتیکا

 

کمیته­های فعال در پوهنحیساینس:

 1. کمیته رهبری
 2. کمیته تحقیقات علمی
 3. کمیته نشرات
 4. کمیتۀ امتحانات
 5. کمیته تضمین کیفیت
 6. کمیته نظم و ودسیپلین
 7. کمیته سفرها
 8. کمیته تحقیقات
 9. کمیته ورزش
 10. کمیته جندر
 11. کمیته فرهنگی
 12. کمیته پروژه یابی
 13. کمیته ارزیابی و بررسی لکچر نوت ها
 14. کمیته محیط زیست

آمار محصلان برحال در سال 1395

 در حاضر محصلین که در پوهنحی ساینس می باشند، از ولایت های افغانستان در چهار دیپارتمنت بیولوژی، کیمیا، ریاضی و فزیک مقطع لیسانس درس می­خوانند. اکنون این پوهنحی 1442  محصل دارد که 706 تن آن پسر و 736 تن دیگر  دختر هستند.