دیپارتمنت کلینیک

            این دیپارتمنت در سال 1392 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. مضامین فارماکولوژی (فارماکولوژی عمومی و سیستم عصبی و فارماکولوژی سیستمیک)، توکسیکولوژی، گاینیکولوژی، جراحی وترنری،  طب داخله وترنری، تشخیص کلینیکی و القاح مصنوعی به منظور تداوی و کمک به حیوانات اهلی توسط استادان این دیپارتمنت تدریس میگردد.

اهداف آموزشی

 1. آشنائی با مواد فارماکولوژیک به کار رونده در وترنری، کاربرد مصون و موثر آنها، تاثیرات جانبی زیان آور و اشکال دوائی آنها.
 2. معرفی فارماکوکنیتیک، فارماکودینامیک، فارماکوتراپیوتیک و استفاده از آنها در مراقبت درمانی دوائی.
 3. کسب توانائی های لازم در کاربرد مصون و موثر دوا های تاثیر گذار بر سیستم های مختلف بدن.
 4. کسب توانائی های لازم در کاربرد موثر و مصون و خرد مندانه ای دوا های ضدباکتریائی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد کرمی و ضد سرطانی.
 5. آشنا ساختن محصلان به اهمیت مایع درمانی در حیوانات، تعین مقدار Dehydration در حیوانات از روی علایم کلینیکی، اینکه مایعات باید به چی سرعتی به حیوانات باید تطبیق شوند، چگونگی پیمایش این مایعات جهت تطبیق به حیوان، روش های تطبیق مایعات به حیوانات، موارد مورد استفاده از مایع درمانی در حیوانات و انواع مایعات پر کاربرد در طب حیوانی
 6. توانائی شناسائی، تنظیم و درمان مسمومیت های مختلف حیوانی.
 7. دانستن چگونگی اندازه گیری دوا و تعین مقدار دوائی جهت استفاده در تداوی امراض سیستمیک و عفونی
 8. آشنائی محصلان با مفهموم بقایائی دوائی و تاثیر آن روی صحت عامه.
 9. دانستن اهمیت مقاومت دوائی در برابر مواد ضد میکروبی و آموختن طرز جلوگیری از آن.
 10. آشنائی محصلان با اساسات علم جراحی، زخمها، آسیب ها، دوخت ها و حالات عمومی و طریقه های جراحی.
 11. آشنائی محصلان با تکنیک های بی هوشی عمومی و موضعی، رادیولوژی و ساحه ای تطبیق آن، جراحی اختصاصی و سیستمیک.
 12. آشنائی محصلان با روش های شاخ بری، خصی سازی، رومیناتومی و سزارین.
 13. آشنائی محصلان با اساسات علم داخله وترنری و اهمیت آن در تشخیص و تداوی موفق امراض حیوانی.
 14. آشنائی محصلان با روشهای تشخیص کلینیکی امراض داخله، توضیح عملی روش های تشخیصی و استعمال وسایل در معاینه کلینیکی حیوانات.
 15. آشنائی محصلان با امراض میتابولیکی، عوارض ناشی از کمبود های مواد غذائی، عوامل فیزیکی و کیمیاوی به شمول زهر ها.
 16. آشنائی محصلان با امراض سیستمیک از قبیل امراض سیستم خون ساز بدن، هاضمه، دوران خون، تنفسی، عصبی، بولی و تناسلی، استخوان و پوست.
 17. آشنائی محصلان با روش های انجام آزمایشات لابراتواری جهت تشخیص بهتر بعضی از امراض.
 18. آشنائی محصلان با روش های کلینیکی جهت تشخیص امراض و آرام ساختن حیوانات (مقید کردن حیوانات).
 19. فراگیری اصول گرفتن تاریخچه بیماری (Anamneses).
 20. آشنائی محصلان با طروق ریکارد حیوان مریض، تصدیق صحی، کارت واکسین و غیره.
 21. آشنائی محصلان با معاینه نمودن علایم حیاتی مانند درجه حرارت، نبض و تنفس و معرفی وسایل که برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد.
 22. آشنائی محصلان با روش های معاینات فیزیکی حیوانات از قبیل لمس نمودن، مشاهده کردن، شنیدن، دقه نموده، بوی کردن و معرفی وسایلی که به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد.
 23. آشنائی محصلان با روش تطبیق سوند مری و معرفی نموده مورد استفاده از آن در وترنری.
 24. آشنا ساختن محصلین با روش های تشخیص حامللگی در حیوانات.
 25. آشنا ساختن محصلین جهت تهیه لیست تشخیص تفریقی بین امراض و تهیه نمودن یک پلان درمانی موثر با استفاده از تشخیص دقیق امراض حیوانی.
 26. آشنا ساختن محصلان با روش های مختلف تطبیق دوا ها به حیوانات مختلف.
 27. آشنا ساختن محصلان با سیستم تناسلی حیوانات مذکر و مونث.
 28. آشنا ساختن محصلان با وظایف سیستم تناسلی حیوانات مذکر و مونث، امراض این سیستم ها، طرز معاینه این سیستم ها، طروق تداوی و پیشگیری از این امراض و انجام کار های عملی روی این سیستم ها با محصلین.
 29. آشنا ساختن محصلان به اهمیت القاح مصنوعی در حیوانات، فواید و نواقص آن، سامان و لوازم که در این روش استفاده می­شود، طرز انجام القاح مصنوعی در گاو و کار های عملی بالای حیوانات بصورت زنده و همچنان بالای رحم جدا شده در لابراتوار.