معرفی دیپارتمنت هستاپتالوژی

سال تاسیس: 1388

منابع بشری : 6 استاد و یک نفر تکنیشن

تعداد مضامین که درین دیپارتمنت تدریس میگردد:

  1. هستولوژی عمومی
  2. هستولوژی جهازات
  3. ایمونولوژی
  4. پتالوژی عمومی
  5. پتالوژی جهازات 1
  6. پتالوژی جهازات2

فعالیت های اکادمیک

فعالیتهای درسی:تدریس مضامین فوق به طریق دروس نظری و دروس عملی مطابق کریکولوم داده شده صورت میگیرد. ارائه کنفرانسهای علمی، تهیه مقالات علمی تحقیقی و آثار اصلی جهت ترفیع علمی در طول هرسال جریان دارد.

کارهای عملی :

کار عملی با محصلان به شکل معیاری اجراشده میتواند زیرا اتاق و تجهیزات خاص آنرا داریم.در ساعات عملی هستالوژی و پتالوژی سلاید ها با میکروسکوپ و پروجکتور برای محصلان تدریس گردیده، پروژه ها و کنفرانسها و کار گروپی با محصلان کار میشود.

  • امکانات دست داشته

در ساعات دروس نظری ازصنوف لکچر فاکولته که مجهز با پروجکتور میباشد استفاده میشود.

 لابراتوارها : دروس عملی در لابراتوار های دیپارتمنت صورت میگیرد، دارا یک لابراتوار پتالوژی و یک لابراتوار هستولوژی میباشیم.

دو اتاق درسی برای دروس تطبیقات، مجهز به پروجکتور، سه پایه کمپیوتر دیسک تاپ، تعدادی میکروسکوپ، وسایل لابراتواری و نیز در هر اتاق الماری کتب لازم موجود است.