گفتمان صلح در دیدگاه های اکادمیک

03 Jul, 2018

گفتمان (صلح در دیدگاه های اکادمیک) عنوان کنفرانس علمی بود که امروز از سوی دفتر صلح پوهنتون هرات در سالون کنفرانس¬های پوهنحی زراعت پوهنتون هرات برگزار گردید.

در این گفتمان علمی سید وحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، مولوی غلام سرور رئیس شورای صلح، معاونان پوهنتون، برخی روسای ادارات دولتی، استادان و محصلان پوهنتون هرات شرکت داشتند.

در آغاز این گفتمان پوهندوی دکتورعبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، پوهنتون ها را مراکز تولید اندیشه ها عنوان نموده گفت: این نهادها می¬توانند با دیدگاه های مشخص در ایجاد تغییرات اجتماعی و بوجود آوردن صلح در کشور گامهای عملی و مؤثر بردارند.

رئیس پوهنتون هرات پیرامون صلح و دلایل نبود آن در کشور صحبت کرده و به ریشه¬یابی آن تأکید ورزید و گام های عملی دولت و علمای کشور را در بوجود آوردن صلح قابل قدر خواند و صلح دائمی را برای مردم افغانستان آرزو نمود.

بعداً سید وحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیز در مورد جایگاه و نقش نهادهای اکادمیک و متفکرین جامعه در ایجاد صلح، صحبت کرد.
در ادامه پوهندوی عبدالرحمن سلیم، پوهنمل عادله کبیری، پوهاند فضل الرحمن فقیهی و پوهنمل علی اصغر مدبر به ترتیب در مورد عمل گرایی صلح درسیره پیامبر(ص)، صلح زنان و انکشاف، صلح و توسعه اجتماعی و صلح و قانون اساسی سخنرانی نمودند.

این کنفرانس علمی با ارائه پاسخ به سوالات اشتراک کنندگان توسط استادان در پنل و جمع¬بندی پوهنمل غلام شاه عادل رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پایان یافت.