کنفرانس خبری رئیس پوهنتون هرات

15 قوس, 1396

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در یک کنفرانس خبری که در مرکز مطبوعات مقام ولایت هرات برگزار شد، در مورد فعالیت ها، دستآوردها و پلان های آینده پوهنتون هرات صحبت کرد

 دوکتور فایز گفت: در سال جاری پوهنتون هرات شاهد دستآوردهای بزرگی شامل تهداب گذاری ساختمان مرکز تحقیقات علمی، افتتاح و شروع برنامه ماستری اداره تجارت و کمیونتی کالج در پوهنحی اقتصاد، افتتاح دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در پوهنحی زراعت و افتتاح دیپارتمنت مشاوره در پوهنحی تعلیم وتربیه بوده است.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز افزود: ایجاد دیپارتمنت های طرح و دیزاین قالین، منابع آب، حقوق منابع، طرح و دیزاین کاشی صنعتی، انجینری نفت و گاز، شروع برنامه ماستری در پوهنحی زراعت، برگزاری جشن فراغت عمومی و توزیع بیش از 5000 دیپلوم برای فارغان، برگزاری کورسهای آموزشی زمستانی، برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانسهای علمی از پلان های سال جاری و سال آینده پوهنتون هرات می¬باشد.

 رئیس پوهنتون هرات ضمن تشکر از همکاری های مقام ولایت هرات، ادارات دولتی، فرهنگیان و متخصصین با این نهاد علمی، خواهان ادامه این همکاری ها گردید.

 

 در اخیر دکتور فایز از تکمیل نشدن کمپلکس پوهنتون، نبود مسجد شریف، عدم آسفالت سرکها و عدم کانالازاسیون اساسی در پوهنتون هرات صحبت کرده خواهان توجه مقامات محلی و مرکزی به این مشکلات گردید.

.