کنترول و نظارت از روند کاری پوهنحی های پوهنتون

15 Aug, 2018

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری و سرپرست پوهنتون هرات امروز از روند ثبت نام محصلان جدیدالشمول، تقسیم اوقات درسی و حضور استادان در پوهنحی ها و برگزاری صنوف درسی پوهنحی های شانزدگانه پوهنتون هرات کنترول ونظارت به عمل آورد.

به گفتۀ مسئولان پوهنحی ها: بیشتر از 80 درصد ثبت نام محصلان جدیدالشمول به اتمام رسیده، تقسیم اوقات درسی شان آماده و همزمان صنوف درسی نیز برگزار شده است.

در این بازدید که پوهنمل توفیق سرورزاده آمر امور استادان نیز حضور داشت، چالشها و مشکلات پوهنحی ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که از سوی سرپرست پوهنتون هرات جهت رفع مشکلات وعده همکاری سپرده شد.