کسب مقام دوم تیم حکمیت تجارتی پوهنتون هرات

17 Mar, 2019

تیم حکمیت تجارتی پوهنتون هرات توانست در مسابقات حکمیت تجارتی بین المللی با حضور 21 تیم خاورمیانه که در کشور بحرین برگزار شد مقام دوم را از آن خود کند.

دو تن از اعضای این تیم هر یک پریسا سکندری و فریده رزاقی عنوان بهترین ارائه کنندگان را در سطح خاورمیانه به خود اختصاص دادند.

همچنان این تیم در سطح ملی نیز قهرمان این مسابقات گردیده بود که با این قهرمانی توانست به مسابقات بین المللی راه پیدا کند.

گفتنی است این تیم در مسابقات جهانی هانگ کانک نیز حضور خواهد داشت.