پیام تبریکی ریاست پوهنتون هرات

27 Dec, 2017

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، رئیس و استادان پوهنحی علوم اجتماعی موفقیت چشمگیر بانو مرضیه رها رحمانیار را که در بین صد کشور جهان در یک مسابقه آزاد علمی بین المللی در شهر پونۀ کشور دوست هندوستان، حایز مقام اول گردیده به ملت دانشور افغانستان، هراتیان عزیز، خانواده ارجمند ایشان از صمیم قلب تبریک و تهنیت می­گویند.