پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی برنده جایزه کلینک حقوقی رسانه ها

31 Dec, 2017

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی با ارایه یک برنامه برتر کلینیک حقوقی رسانه ها مقام اول را به دست آورد.

 دفتر کلینیک حقوقی رسانه ها با همکاری دفتر اینترنیوز دومین مسابقات محکمه تمثیلی حقوق رسانه ها را برگزار نمود.

این دور از مسابقات که با اشتراک پوهنتون هرات و پوهنتونهای خصوصی برگزارکه در نهایت تیم محکمه تمثیلی پوهنتون هرات و موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشراق به دور نهایی راه یافتند که تیم پوهنتون هرات با ارائه یک محکمه تمثیلی برتر توانست جایگاه نخست را از آن خود نماید.

هدف از برگزاری این مسابقات افزایش مهارتهای عملی محصلان عنوان گردیده است.