پایان مسابقات والیبال جام محصل

31 Oct, 2018

مسابقات والیبال جام محصل به تاریخ 3/7/1397 بین دوازده پوهنحی در دو گروه شش تیمی آغاز گردید که در پایان مرحله نخست این مسابقات چهار تیم پوهنحی ژورنالیزم، هنرها، علوم وترنری و زراعت به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در مرحله نیمه نهایی تیم های پوهنحی های زراعت و ژورنالیزم به مصاف یکدیگر رفتند که پوهنحی ژورنالیزم تیم والیبال پوهنحی زراعت را شکست داد و در بازی دوم که بین تیم های پوهنحی علوم وترنری و هنرها برگزار شد این تیم پوهنحی هنرها بود که توانست حریف خود را شکست دهد و به فینال این مسابقات راه پیدا کند.

در فینال این مسابقات که میان دو تیم والیبال پوهنحی ژورنالیزم و تیم والیبال پوهنحی هنرها برگزار شد، تیم پوهنحی هنرها توانست، تیم والیبال پوهنحی ژورنالیزم را 3-0 شکست دهد و عنوان قهرمانی از آن خود کند..