ورکشاپ معرفی قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال

16 Mar, 2019

ورکشاپ یک روزه، معرفی قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال برای 32 تن از کارمندان اداری پوهنتون دایر گردید.

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات در مورد افزایش استخدام خانم ها در بست های پوهنتون هرات خبر داده گفت: هیئت رهبری پوهنتون در افزایش تسهیلات بیشتر برای خانم ها متعهد است.

در ادامه آنجلا سروری مدیر عمومی جندر پوهنتون، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را برای حاضرین ارائه نموده و در مورد ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان در پوهنتون معلومات داد.

سپس آقای نهضت یار نماینده دفتر پروموت در مورد دیدگاه اسلام در خصوص حرمت گذاشتن به زنان صحبت کرد.

در اخیر ویدیوی تصویری خودآموزی و سلوک مسلکی بر محیط کار پخش گردیده که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.