نشست رهنمودی با محصلان پیرامون پروسة تضمین کیفیت

15 May, 2019

آمریت/واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات روز سه شنبه ۲۴ ثور نشست رهنمودی با نماینده­ های محصلان پوهنحی­ های مختلف پوهنتون هرات برگزار نمود. هدف این نشست، از طرفی، معرفی پروسه و برنامه ­های مختلف تضمین کیفیت برای بهبود کیفیت در ابعاد مختلف در پوهنتون هرات بود و از طرفی هم شنیدن دیدگاه ­ها، نظرها و پیشنهادهای محصلان پیرامون مسایل مختلف درسی و اکادمیک بود تا از طرف کمیته و رهبری پوهنتون راه حل­هایی برای آنها در نظر گرفته شود. در این برنامه حدود ۸۶ تن از نماینده­های محصلان از ۱۲ پوهنحی پوهنتون هرات شرکت نموده بودند. برنامه بین ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعد از ظهر در سالون مولانا جامی پوهنحی شرعیات برگزار گردید. در ابتدای برنامه، محترم پوهنمل توفیق سرورزاده، معاون علمی و سرپرست پوهنتون هرات پیرامون پروسة تضمین کیفیت، جایگاه و اهمیت آن در تحصیلات عالی و نیز نقش محصلان در این پروسه صحبت نموده اظهار داشتند که این پروسه می­کوشد بیش از پیش با محصلان به عنوان دریافت کننده ­گان مستقیم خدمات آموزشی پوهنتون در ارتباط باشد و از دیدگاه و نظریات ­شان برای ارتقای کیفیت تدریس و خدمات در پوهنتون استفاده نماید. به دنبال آن، پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت، درباره پروسة ارتقاء و تضمین کیفیت روشنی انداخته از تعهد این آمریت/واحد و کمیتة تضمین کیفیت برای سعی و تلاش بیشتر و جدی­تر در رشد و ارتقای کیفی پوهنتون و بویژه کیفیت تدریس و آموزش سخن گفت. در پایان برنامه، محصلان رشته­های مختلف پوهنتون دیدگاه­ ها، نظرها، پیشنهادها و مشکلات مختلف خود در صنف، دیپارتمنت، پوهنحی و حتا سطح پوهنتون را شریک ساخته خواستار اقدام رهبری پوهنتون هرات و بخش تضمین کیفیت در حل آنها و بهبود کیفیت شدند. مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت ضمن پاسخ به پرسش­های محصلان، نظرها و پیشنهادهای شان را یادداشت نموده تا از طریق کمیته و آمریت تضمین کیفیت در موردشان کاری صورت گیرد و یا هم به مقامات مربوط ارجاع داده شود. برنامه در ساعت ۱ بعد از ظهر به پایان رسید.