نخستین روز امتحان کانکور برگزار شد.

26 Jun, 2018

نخستین روز اخذ امتحان کانکور سال 1397 ولایت هرات با حضور معاون ولایت هرات، رئیس هیئت کانکور، رئیس معارف، نماینده شورای ولایتی، رئیس شورای متخصصان، معاونان پوهنتون و دو تن از داوطلبان کانکور آغاز گردید.
پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن ارائه معلومات در مورد چگونگی توزیع کارت و بایومتریک متقاضیان کانکور، از تمام کسانی¬که در برگزاری این پروسۀ ملی همکاری نمودند اظهار سپاس نمود
رئیس پوهنتون هرات گفت: با هماهنگی و همکاری ریاست معارف و ادارات ذیربط با پوهنتون هرات،متقاضیان کانکور توانستند در اسرع وقت کارت های شمولیت خود را بدست آورند و با تدابیر و تمهیدات لازمه که هیئت رهبری پوهنتون هرات روی دست گرفت در روز اول نزدیک به 10 هزار تن از متقاضیان کانکور بایومتریک و متباقی در روز دوم بایومتریک گردیدند
دکتور فایز گفت: حدود 12 هزار تن، طی سه روز در پوهنتون هرات در امتحان کانکور اشتراک خواهند کرد که از این میان به تعداد 4625 تن ازایشان جذب پوهنتون هرات خواهند گشت، وی افزود: با وجود اینکه تعداد جذب پوهنتون هرات نزدیک به 2 برابر است، اما هیئت رهبری پوهنتون هرات جهت فراهم آوری تسهیلات تحصیلی برای جوانان، با تمام امکانات، کادر علمی و اداری آمادگی کامل برای استقبال از محصلان جدیدالشمول را دارد.
عبدالرحیم یزدان پناه رئیس هیئت کانکور نیز از برگزاری پروسه امتحان کانکور به صورت شفاف و عادلانه خبر داده و در مورد اهمیت بایومتریک در برنامه کانکور معلومات داد. وی افزود: امسال 60 فیصد از اشتراک کنندگان کانکور در ولایت هرات از طبقه اناث و مابقی ذکور می¬باشند
در پایان صندوق¬های حاوی سوالات امتحان کانکور با حضور مهمانان و دو تن از نمایند¬گان داوطلب کانکور باز گردیده و پروسه اخذ امتحان کانکور رسماً آغاز گردید.