معرفی رئیس پوهنځی طب

05 Sep, 2019

پوهنوال داکتر محمد ناصر نبی زاده به حیث رئیس پوهنځی طب با حضور هیئت رهبری پوهنتون، آمران دیپارتمنت ها و استادان پوهنحی طب به همکارانش معرفی گردید.
پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن تشکر و قدردانی از مسئولان پیشین ریاست پوهنحی طب؛ جدیت، قاطعیت و رعایت اصول و مقررات در پوهنحی طب را مثال زدنی خوانده از استادان پوهنحی طب خواست تا با رئیس جدید پوهنحی طب برای بهبود و ارتقاء کیفیت تحصیلی در پوهنحی طب همکاری نمایند.
همچنان، رئیس پوهنتون هرات به رهبری جدید پوهنحی طب که با دیدگاه مسئولیت پذیری متصدی این پُست گردیده است تبریگ گفته برای داکتر نبی زاده آرزوی موفقیت کرد. 
در ادامه پوهنوال داکتر محمد ناصر نبی زاده رئیس پوهنحی طب نیز ضمن تشکر از حسن نیت ریاست پوهنتون هرات و وزارت تحصیلات عالی خود را در برابر جامعه به خصوص جوانان مسئول دانسته از استادان خواست مطابق به گذشته با رعایت قانون و مقررات تحصیلات عالی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننمایند.