سه پروژه مهم جهت بلند بردن کیفیت تحصیلی و تحقیقی درپوهنتون هرات توسط وزیرتحصیلات عالی افتتاح گردید

23 Feb, 2019

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و هیئت همراه شان به هدف افتتاح مرکز تحقیقات علمی، واحد داخلی تضمین کیفیت، مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون هرات و همچنان بررسی و بازدید از موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت هرات به این ولایت سفر نمودند.

در مراسم افتتاحیه که عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز حضور داشت، پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن اظهار خرسندی از افتتاح مرکز تحقیقات علمی، مرکز انکشاف مسلکی استادان و واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات گفت: یکی از اولویت های وزارت تحصیلات عالی ایجاد مراکز و نهادینه ساختن تحقیقات علمی است تا آموزش در نظام تحصیلات عالی افغانستان براساس تحقیقات کاربردی و در حل مشکلات و چالشهای اجتماعی صورت گیرد.

وزیر تحصیلات عالی افزود: از آنجا که انجام تحقیقات علمی و استفاده از نتایج آن در انکشاف و پیشرفت جامعه اهمیت دارد، وزارت تحصیلات عالی مصمم است تا در نهادینه ساختن روشهای معیاری تحقیق گام های عملی را بر دارد که در این راستا ریاست تحقیقات علمی را در چوکات این وزارت و مراکز تحققیات علمی را در پوهنتون های کشور به خصوص پوهنتون هرات برای انجام تحقیقات علمی استادان، محصلان و پوهنتونهای زون  ایجاد نموده است.

وی همچنان گفت: هدف وزارت تحصیلات عالی دادن استقلالیت مالی به پوهنتون ها است که با استفاده از کسب عواید داخلی خود بتوانند در انجام تحقیقات علمی خودکفا شوند.

وزیر تحصیلات عالی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بانک جهانی و دونرهای همکار که در خصوص پیشبرد برنامه های علمی؛ این وزارت را مورد حمایت قرار داده اند تشکر نمود.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات نیز ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، افتتاح این مراکز را دستآوردی بزرگ برای جامعه علمی عنوان کرده و از وزارت تحصیلات عالی جهت حمایت از برنامه های علمی پوهنتون هرات، ارتقای ظرفیت های علمی استادان و محصلان و اعطای بورسیه های تحصیلی به پوهنتون هرات تشکر و قدردانی کرد.

دوکتور فایز از وزیر تحصیلات عالی خواست تا در قسمت ایجاد برنامه های ماستری در پوهنحی های زراعت، حقوق و طب با پوهنتون هرات همکاری همه جانبه صورت گیرد.

وی همچنان بر تغییر جایگاه دانش شعاری به دانش شعوری تأکید ورزیده گفت: قطعاً این دانش شعوری است که میتواند افغانستان را به کشوری آزاد، آباد و مستقل و همگام با جامعه جهانی تبدیل کند که ایجاد مراکز تحقیقات علمی و توجه به تحصیلات عالی با کیفیت است.

رئیس پوهنتون هرات از استادان و محصلان خواست تا با استفاده از امکانات این مرکز در انجام تحقیقات معیاری و مطابق به نیاز جامعه کار کنند.

 پوهندوی دوکتور احمد شاه محمدی آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات نیز ضمن تشکر از وزارت تحصیلات عالی و بانک جهانی گفت: از آنجا که پوهنتونها مراکز تولید علم هستند، افتتاح این مرکز میتواند زمینه انجام تحقیقات علمی بیشتر را مهیا نموده و باعث افزایش کیفیت تحصیلی در پوهنتون و تغییرات مثبت در جامعه گردد.

در ادامه پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی طی نشستی با هیئت رهبری پوهنتون، معاونان، روسای پوهنحی ها و استادان پوهنتون هرات در مورد مشکلات، نیازها، تشکیل اداری و برنامه های ماستری پوهنتون صحبت نموده وعده همکاری همه جانبه داد.

در اخیر پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات طرح تأسیس انستیتوت زبان پوهنتون، طرح پیشنهادی تقویت و توسعه روبط بین پوهنتون های دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، طرح پیشنهادی برگزاری امتحان ملی سنجش شایستگی و تثبیت سطح معیارهای کمی و کیفی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی، طرح پروژه تألیف و ترجمه و طرح پیشنهادی سیستم معاشات امتیازی را به وزیر تحصیلات عالی ارائه کرد.