سمینار علمی راه لاجورد در پوهنتون هرات برگزار شد.

06 Feb, 2019

سمینار علمی راه لاجورد امروز با حضور محی الدین نوری سرپرست مقام ولایت، هیئت رهبری پوهنتون هرات، روسای ادارات دولتی، استادان و محصلان درسالون کنفرانسهای پوهنحی زراعت پوهنتون برگزار گردید.

هدف از برگزاری این سمینار ارائه تحقیقات علمی استادان پوهنتون هرات در مورد تأثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راه لاجورد عنوان گردید.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در مورد راه لاجورد و اهمیت آن صحبت کرده گفت: با استراتیژی دولت افغانستان و گشایش راه لاجورد به عنوان مسیری که افغانستان را به آبهای آزاد وصل میسازد، نه تنها وابستگی های اقتصادی را کاهش میدهد بلکه زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و فرهنگی را برای کشورمان بوجود خواهد آورد.

در ادامه محی الدین نوری سرپرست ولایت هرات گفت: بررسی و تحقیق در مورد راه لاجورد و اهمیت آن از دیدگاه های علمی مهم است زیرا از این طریق میتوان با برجسته کردن نقاط ضعف و قوت، بیشترین استفاده را ببریم.

سرپرست ولایت هرات افزود: تلاش ها و دیدگاه های وسیع دولت افغانستان برای ایجاد راه های بدیل تجاری، تکمیل سرک های حلقوی افغانستان، ایجاد خط آهن که عملاً در حال تکمیل شدن است تاثیرات مثبت اقتصادی زیادی برای مردم خواهد داشت.

سپس پوهاند عبدالرحیم امید مقاله علمی خویش را که در مورد اهمیت اقتصادی و تجارتی راه لاجورد به محوریت محصولات زراعتی بود ارائه کرد.

در ادامه پوهنمل دوکتور هارون رحیمی در مورد تاثیرات راه لاجورد بر ثبات بازارهای اقتصادی افغانستان و پوهنیار سید محمد فقیری تاثیر فرهنگی راه لاجورد بر افغانستان را برای حاضرین ارائه نمود که مورد توجه قرار گرفت.