سفرۀ اخوت

02 Jun, 2018

کمیتۀ فرهنگی لیلیۀ ذکور با همکاری معاونیت مالی واداری، مدیریت لیلیه و محصلین عزیز لیلیۀ پوهنتون هرات شب گذشته به استقبال از ماه مبارک رمضان، سفرۀ افطاری تحت نام «سفرۀ اخوت» را پهن و از روزه داران پذیرایی به عمل آورد.
در جمع روزه داران، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون، روسای پوهنحی ها، استادان، کارمندان و محصلین در سالون طعام خوری لیلیه ذکور اشتراک داشتند.
دکتور عبدالله فایز ابتکار مدیریت لیلیه ذکور را قابل قدر خوانده و ضمن صحبت در مورد فضایل ماه مبارک رمضان و اهمیت همدیگر پذیری و اخوت، برگزاری چنین برنامه¬ها را ستودنی عنوان نمود.
رئیس پوهنتون هرات گفت: پوهنتون هرات به عنوان یک پوهنتون ملی، جایگاه اقشار مختلف جامعه با فرهنگ ها، زبانها و مذاهب مختلف از تمام نقاط افغانستان میباشد که این مشخصه مهم زمینه ساز معرفی و نزدیکی اقشار مختلف جامعه با یکدیگر می-گردد.
وی تأکید نمود در پوهنتون هرات هیچ گونه جایگاهی برای تعصبات قومی، مذهبی و زبانی وجود نداشته و تخصص گرایی تنها محور اصلی اهلیت و توجه هئیت رهبری پوهنتون هرات می¬باشد.
دکتور فایز در مورد اهمیت ثبت نام و شرکت در انتخابات و سهیم شدن در آینده کشور صحبت نموده و از محصلان و حاضران خواست تا با اشتراک در این پروسۀ مهم ملی، آینده کشور را رقم بزنند.
محمد ناصر مستنیر یکتن از محصلین لیلیه هدف از برگزاری این محفل را همدلی، همدیگرپذیری و اخوت بیشتر میان محصلین لیلیه ذکر نموده و از هئیت رهبری پوهنتون هرات خواست تا از کمیتۀ فرهنگی لیلیه ذکور برای برگزاری برنامه های فرهنگی بیشتر حمایت نمایند.
همچنان شاه آغا عتیقی به نمایندگی از محصلین لیلیه وحدت و همدلی را نیاز مبرم جامعه خوانده و از مسئوولان خواست تا در قسمت غنامندی کتابخانه و مجهز نمودن آن به انترنت توجه نمایند.
در ادامه با صدای اذان یک تن از محصلین لیلیه، روزه داران افطار نمودند و بعد از ادای نماز جماعت محفل به پایان رسید.