دیدار و گفتگوی هیئت اداره خدمات مخابراتی (اترا) با پوهندوی دوکتور عبدالله فایز در ریاست پوهنتون هرات

27 Jun, 2019

هیئت اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) با پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در حالی که پوهنمل عاشق الله علیزی رئیس مخابرات ولایت هرات و محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون و بورد تکنالوژی معلوماتی پوهنتون نیز حضور داشتند دیدار و گفتگو نمود.

هدف از این دیدار بحث و گفتگو در مورد چگونگی ارائه خدمات مخابراتی و تکنالوژی در سطح پوهنتون هرات و بررسی از پروژه های فایبرنوری و انترنت پوهنتون هرات عنوان گردید.

در این دیدار پیشنهادهایی پیرامون بهبود خدمات مخابراتی و تکنالوژی به استادان و محصلان برای انجام تحقیقات علمی شان و تجهیز نمودن لیلیه ذکور و پوهنحی طب به شبکه فایبر نوری پوهنتون هرات ارائه گردید.

در اخیر هیئت مهمان از پروژه های شبکه فایبر نوری و انترنت پوهنتون هرات بازدید به عمل آورند.