دیدار سفیر کوریا از پوهنتون هرات

25 Sep, 2018

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات امروز با آقای ری ژا هیونگ سفیر کشور کوریای جنوبی و هیئت همراهش دیدار نمود و ضمن خوش آمدگویی به مهمانان از همکاری های کشور کوریای جنوبی تشکری کرده و خواهان ادامه این همکاری ها گردید.
آقای ری ژا هیونگ گسترش روابط فرهنگی در جهت ارتقای ظرفیت ها مسلکی را مهم خوانده و وعده همکاری داد.
در ادامه سفیر کشور کوریا از بخش¬های مختلف پوهنتون هرات و مرکز ورزشی تکواندوی پوهنتون هرات که تحت حمایت این کشور قرار دارد دیدن نمود.