ورکشاپ روش تدریس

28 دلو, 1396

23تن از استادان پوهنتون هرات برای ارتقای ظرفیت های مسلکی در ورکشاپ روش جدید تدریس (OBE-ESL) که توسط مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات راه اندازی گردیده است، اشتراک مینمایند

دیدار مسؤول بخش فرهنگی سفارت روسیه از پوهنتون هرات

22 دلو, 1396

ویچسلاو نیکراسوف مسؤول بخش فرهنگی سفارت کشور روسیه وهیئت همراهش با پوهنیار عبدالله یمایی معاون علمی و سرپرست پوهنتون هرات در حالی که محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری و استادان پوهنحی های حقوق و طب نیز حضور داشتند دیدار وگفتگو نمود

دور دوم برنامه های آموزشی آی تی برای کارمندان ادارات دولتی در پوهنتون هرات برگزار شد.

22 دلو, 1396

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات برنامه های آموزشی آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات را نقطه عطفی در ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان ادارات دولتی عنوان نموده گفت: این برنامه های آموزشی به اساس تفاهمنامه همکاری

جلسه معاون مالی واداری پوهنتون هرات با استادان و مدیران بخشهای اداری

22 دلو, 1396

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات در جمع نمایندگان پوهنحی ها، آمران و مدیران بخش های مختلف پوهنتون، خطوط اصلی آمادگی های سمستر بهاری سال 1397 خورشیدی را توضیح نمود.

Pages