ورکشاپ رهبری خدمتگذار

18 سرطان, 1397

دومین ورکشاپ رهبری خدمتگذار توسط مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات راه اندازی گردید.

گفتمان صلح در دیدگاه های اکادمیک

12 سرطان, 1397

گفتمان (صلح در دیدگاه های اکادمیک) عنوان کنفرانس علمی بود که امروز از سوی دفتر صلح پوهنتون هرات در سالون کنفرانس¬های پوهنحی زراعت پوهنتون هرات برگزار گردید.

سومین و آخرین روز امتحان کانکور 1397 پوهنتون هرات پیش از چاشت امروز موفقانه پایان یافت

05 سرطان, 1397

سومین و آخرین روز امتحان کانکور 1397 پوهنتون هرات پیش از چاشت امروز موفقانه پایان یافت؛ این در حالی است که دیروز پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رئیس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز از پروسۀ اخذ امتحان کانکور هرات دیدن به عمل آورد

نخستین روز امتحان کانکور برگزار شد.

05 سرطان, 1397

نخستین روز اخذ امتحان کانکور سال 1397 ولایت هرات با حضور معاون ولایت هرات، رئیس هیئت کانکور، رئیس معارف، نماینده شورای ولایتی، رئیس شورای متخصصان، معاونان پوهنتون و دو تن از داوطلبان کانکور آغاز گردید.

Pages