دیدار سفیر بریتانیا از پوهنتون هرات

01 May, 2018

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات با نیکولاس کِی سفیر بریتانیا در کابل، ایرک لاوری رئیس مرکز فرهنگی و تعلیمی بریتانیا (BRITISH COUNCIL) و یکتن از محققین پوهنتون لیدز بریتانیا دیدار و گفتگو نمود.

دکتور فایز ضمن معرفی و اهداف پوهنتون هرات در مورد ارزش ها و جایگاه علمی پوهنتون هرات منحیث نهاد علمی برتر در سطح کشور صحبت نموده و ارتقای ظرفیت های علمی استادان و محصلان، ایجاد ارتباطات فرهنگی و علمی با پوهنتون های معتبر جهان و برآورده سازی نیاز بازار کار افغانستان از طریق بورد مشورتی صنعتی پوهنتون هرات را از اولویت های کاری خویش عنوان کرد

نیکولاس کِی سفیر بریتانیا با تآیید صحبت های رییس پوهنتون یکبار دیگر کسب جایزه مرکز اعتلای تضمین کیفیت توسط دفتر بریتش کنسول را به پوهنتون تبریک گفته و انکشافات علمی پوهنتون هرات را قابل قدر عنوان نمود

در ادامه هیئت مهمان از پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات دیدن و با رئیس، استادان و محصلان آن پوهنحی تبادل نظر نمودند.