دریافت مقام سوم تیم ملی تکواندو توسط زرغونه نوری

13 May, 2019

زرغونه نوری محصل سال دوم رشته تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات و یکی از تکواندوکاران ولایت هرات است، توانست در مسابقات انتخاب تیم ملی تکواندو که در مرکز کشور برگزار شد مقام سوم را آز آن خود کند.

در این مسابقات نماینده های بیش از ده ولایت، تیم مهاجران ایران و چهار تیم از ولایت کابل اشتراک داشتند.

قابل ذکر است که زرغونه نوری مربی تیم تکواندو بخش اناث پوهنتون هرات نیز میباشد.