جلسه کمیته آموزش الکترونیک ریاست پوهنتون هرات

06 Mar, 2019
جلسه کمیته آموزش الکترونیک پوهنتون هرات با حضور پوهنمل توفیق سرورزاده معاون علمی پوهنتون و نمایندگان کمیته های آموزش الکترونیک پوهنحی ها برگزار شد.

در این جلسه پلان های کاری سال 1398 آموزش الکترونیک پوهنحی ها مطرح و برای تهیه و ترتیب پلان کاری پوهنتون هرات که شامل سه بخش غنی سازی آموزش از طریق به کارگیری تکنالوژی در روند تدریس، آموزش مختلط از طریق استفاده از سیستم های مدیریت آموزش (LMS) و کورسهای آنلاین برای ارائه در سطح ملی میباشد نیز بحث و گفتگو صورت گرفت.

همچنین در این جلسه بر افزایش مهارت های مسلکی محصلان برای استفادۀ بهینه از تکنالوژی در روند یادگیری، در سال تحصیلی جدید نیز تأکید شد.