جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون هرات

19 Jun, 2019

جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون هرات امروز با حضور اعضای جلسه برگزار شد.

ابتدا پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن خرسندی از پذیرفته شدن پیشنهادهای اصلاحی پوهنتون هرات از طرف وزارت تحصیلات عالی، در مورد تأکید رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی بر عدم اجراآت غیرقانونی، نظرخواهی دربارۀ انکشاف و بازنگری اسناد تقنینی، نظرخواهی دربارۀ طرح­های انکشاف و توسعه پوهنتون هرات، اصلاح ساختاری نظام تحصیلات عالی و انکشاف و توسعه آموزش الکترونیکی خبر داد.

در ادامه اعضای جلسه در مورد موضوعات مندرج آجندا به بحث و تبادل نظر پرداختند.