جلسه شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات برگزار شد.

30 قوس, 1396

جلسه شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات با همکاری دفترحمایت پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری(USWDP) با حضور پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهتون، نمایندگان شرکت های خصوصی، نهادهای دولتی و غیر دولتی در سالون کنفرانسهای استاد مشعل پوهنحی هنرها برگزار شد.